Rada Nadzorcza największego w Polsce przedsiębiorstwa specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych wyłoniła nowego przedstawiciela Spółki. Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. został Paweł Stańczyk, który od lipca br. piastował funkcję p.o. Prezesa Zarządu OLPP.

Zakończyło się postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie nowego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PERN S.A. – Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki OLPP Pawłowi Stańczykowi, dotychczasowemu p.o. Prezesa Zarządu OLPP.

– Od kilku miesięcy Paweł Stańczyk pełnił w OLPP obowiązki Prezesa Zarządu. Jego wysokie kompetencje, kreatywność i umiejętności zarządcze, które poznaliśmy przez ten czas, pozwoliły nam z pełnym przekonaniem powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu – mówi Rafał Miland, Przewodniczący Rady Nadzorczej OLPP.

Paweł Stańczyk od wielu lat związany jest z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. W czerwcu 2016 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki OLPP, a następnie 1 lipca delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, na stanowisku p.o. Prezesa Zarządu.
– Jest mi niezmiernie miło, że ponownie zostałem obdarzony tak dużym zaufaniem przez Radę Nadzorczą OLPP – mówi Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu OLPP. – Zdążyłem już poznać firmę, kontynuowanie rozpoczętych działań jest bardzo ważne dla Spółki – dodaje.


Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., działający od 1997 r., jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych.
100% udziałów w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. posiada PERN S.A. – krajowy lider logistyki naftowej i strategiczna spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy.
OLPP Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

www.olpp.pl

Osoba do kontaktu
Roman Góralski
Rzecznik Prasowy
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock,
tel. (24) 266 23 29, 608 466 526,
e-mail: