Krajowy lider logistyki naftowo-paliwowej, PERN S.A., zawarł  1 sierpnia b.r. umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) dotyczącą współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. To będzie pierwszy tak kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa informatycznego realizowany w tym sektorze.
Umowa zawarta z NASK, pozwoli płockiej Spółce maksymalnie skutecznie chronić swoją infrastrukturę informatyczną. NASK zapewni zarówno sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie jak i wiedzę oraz pracę ekspertów. Niezwykle istotną rolę w tym programie odgrywa właśnie wsparcie eksperckie. Dzięki wysokiej klasy specjalistom instytutu będzie można szybciej przewidzieć zagrożenia i usprawniać na bieżąco systemy bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też sieć kontaktów ekspertów z NASK oraz działający tam zespół reagowania na incydenty – CERT Polska.
– Dysponując najnowocześniejszymi technologiami do przesyłu surowca chcemy też zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszej infrastrukturze technicznej i informatycznej. Mamy świadomość, że w ten sposób zapewniamy też bezpieczeństwo energetyczne państwa w zakresie dostaw oraz magazynowania ropy naftowej i paliw  – powiedział Igor Wasilewski, Prezes PERN S.A.
– Umowa z PERN pozwoli naszemu partnerowi skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów NASK i wprowadzić nowoczesne rozwiązania skutecznie chroniące posiadane zasoby. To kolejny krok na drodze budowania bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury krytycznej w Polsce – powiedział Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NASK.
Umowa między PERN a NASK została zawarta do końca 2017. Podczas jej podpisywania była obecna Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.
PERN S.A. jest spółką wiodącą Grupy Kapitałowej PERN oraz krajowym liderem logistyki naftowej gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie dostaw surowca. Zajmuje się eksploatacją sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Posiada też największe w kraju, naziemne pojemności magazynowe na ropę naftową.

W obecności  Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej,  umowę podpisali  reprezentujący PERN: Prezes Igor Wasilewski i Wiceprezes Rafał Miland  oraz ze strony NASK –  Dyrektor Wojciech Kamieniecki.

Osoba do kontaktu
Roman Góralski
Rzecznik Prasowy
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock,
tel. (24) 266 23 29, 608 466 526,
e-mail: