PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma także wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców.

Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby odpowiedzialne za usuwanie skutków tego typu sytuacji. Po zebraniu ropy naftowej, która wydostała się z rurociągu, do akcji natychmiast przystąpią służby techniczne. Zbadają one dokładne przyczyny zdarzenia i naprawią rurociąg. Na miejscu są także służby odpowiedzialne za rekultywację zanieczyszczonego terenu. PERN szacuje, że usuwanie zanieczyszczeń potrwa jeszcze kilka godzin. Sytuacja pozostaje bez wpływu na okolicznych mieszkańców tego terenu.