Baza w Dębogórzu – rekordowy rozładunek tankowca z olejem napędowym z Arabii Saudyjskiej

Baza paliw PERN w Dębogórzu – polskie paliwowe okno na świat – dokonała właśnie rekordowego rozładunku pojedynczego tankowca. Chodzi o dostawę 46 tys. m³ oleju napędowego z Arabii Saudyjskiej, który dostarczył zbiornikowiec Seamarlin. To jak do tej pory największa partia produktu rozładowana jednorazowo w tej bazie.

Baza w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³ każdy. W tym roku do eksploatacji trafi kolejny – podobnej wielkości zbiornik. Całkowita pojemność bazy to dziś 260 tys. m³.

Inwestycje PERN w Dębogórzu do 2024 roku wyniosą 150 mln zł. Poza parkiem zbiornikowym, PERN intensywnie rozwija tu i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług.

O potrzebie inwestycji w tym obszarze świadczy fakt, że już teraz jednostka notuje rekordowe załadunki na kolej z tej bazy. W 2021 roku wzrost w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem wyniósł aż jedną piątą.

Dobra współpraca z Portem Gdynia

Dzięki dobrej współpracy PERN z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, każdego roku realizowane są modernizacje Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowanego w porcie gdyńskim.

W tym roku zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m.  To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek.