Cyfrowa obsługa Klientów PERN

PERN uruchamia dla swoich Klientów, właścicieli produktów przechowywanych w bazach paliw Spółki, nowy system do zarządzania zapasami – Portal Klienta.  To już kolejne rozwiązanie, które ułatwia i przyspiesza procesy po stronie partnerów spółki. Koncepcja biznesowa projektu została przygotowana przez pracowników PERN.

Nowe rozwiązanie pozwala na generowanie szeregu raportów z przyjęć i wydań paliw. Aplikacja została także zintegrowana z systemami biznesowymi PERN i umożliwia pobieranie wystawionych przez PERN dokumentów, tj. dowodów składowych, dowodów wydania i świadectw laboratoryjnych. Dokumenty dostępne są w czasie rzeczywistym, już kilka sekund po ich utworzeniu. Portal Klienta to także szereg funkcjonalności jak możliwość przekazania informacji związanych ze świadczeniem usług w obiektach PERN czy statusy dotyczące realizowanych transportów samochodowych. Klienci otrzymali również narzędzie do awizowania dostaw. Użytkownik będzie miał dostęp do historii zgłoszonych przez siebie awizacji, a baza PERN zestaw danych umożliwiających szybszą obsługę przyjęcia.

Naszym podstawowym kanałem komunikacji z klientami są interfejsy B2B oraz automatycznie generowane zestawienia przekazywane naszym kontrahentom. Portal Klienta to aplikacja www, która umożliwia Klientom dostęp do najważniejszych informacji online, w dowolnym czasie i miejscu. Ponadto jest doskonałym uzupełnieniem komunikacji elektronicznej. Jestem przekonany, że nowoczesna szata graficzna i najnowsze rozwiązania informatyczne przypadną do gustu użytkownikom  – podkreślił Piotr Mundzik, kierownik działu rozwoju systemów IT.

Portal Klienta będzie sukcesywnie udostępniany wszystkim Klientom PERN, zarówno tym, którzy mają zbudowane ze Spółką interfejsy B2B, jak i tym, dla których jest to podstawowe narzędzie umożliwiające zarządzanie własnym produktem oraz zapewniające dostęp do wybranych informacji online.

Portal Klienta to całkowicie nowy system, zaprojektowany przez pracowników PERN. Aplikacja, oprócz dotychczasowych funkcjonalności dostępnych wcześniej w aplikacji eDyspozycja, jak podgląd online do informacji o aktualnych stanach zapasów, czy możliwość składania zleceń wydania na transport samochodowy, zawiera również szereg nowości, które pomagają w bieżącym zarządzaniu produktem składowanym w bazach paliw PERN  – dodał Tomasz Domański, kierownik działu obsługi klienta.

Portal Klienta to drugie po uruchomionym na przełomie 2020 i 2021 roku Portalu Przewoźnika, innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla kontrahentów Spółki. Obecnie już blisko 1000 użytkowników korzysta z tego rozwiązania, gdzie w trybie online można otrzymać informacje o liczbie transportów oczekujących lub odbierających paliwo w danym obiekcie, mieć dostęp do własnej bazy danych o kierowcach i pojazdach czy uzyskać informacje o aktualnie realizowanych transportach.

Od niedawna Portal Przewoźnika oferuje także moduł awizacji, który pozwala umówić się na dogodną godzinę odbioru paliwa, co znacznie skraca procesy po stronie Klientów. W tej formule odbyło się już ponad 10 tys. transportów. Z takiej opcji można korzystać już w sześciu największych bazach PERN: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Emilianowie, Kawicach i Boronowie.