Niepodległa energetycznie – Polska suwerenna w obszarze ropy i paliw

Polska baza surowcowa powiększyła się o blisko 550 tys. m³ nowych pojemności na ropę naftową zlokalizowanych u wybrzeży Bałtyku. PERN – kluczowa spółka odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną ukończyła właśnie drugi strategiczny projekt surowcowy. W Terminalu Naftowym w Gdańsku do użytku trafiły 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m³. Wcześniej zakończyła się budowa dwóch stutysięczników w Bazie Gdańsk. Oznacza to, że Polska zrobiła milowy krok w budowaniu niezależności energetycznej na rynku ropy.

Obie inwestycje pozwolą polskim rafineriom na sprowadzanie różnorodnych gatunków ropy i ich magazynowanie, bo dziś o zakupie takiego towaru decyduje nie tylko jego cena czy jakość, ale przede wszystkim pewność dostawy. Inwestycje PERN oznaczają, że stajemy się suwerenni w obszarze ropy i paliw, a zakupiona ropa daje Klientom PERN możliwość elastycznego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej.

PERN realizuje strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycje. Zakończona budowa zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk i w Terminalu Naftowym w Gdańsku zwiększa możliwości przechowywania tego surowca o ponad pół miliona metrów sześciennych. W połączeniu z Naftoportem w Gdańsku zwiększa to gwarancje bezpieczeństwa dostaw surowca dla polskich rafinerii i umożliwia kolejne kroki na drodze do różnicowania kierunków dostaw i gatunków ropy. PERN, rozbudowując infrastrukturę logistyczną naftową i paliwową, przyczynia się do biznesowych sukcesów polskich rafinerii. Mam nadzieję, że strategiczne zadania postawione przez rząd przed całym sektorem naftowo-paliwowym, będą realizowane z podobnym sukcesem, jak inwestycje PERN, będące tej strategii istotnym elementem – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.-
Rozbudowa TNG i Bazy Gdańsk to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na pojemności magazynowe ropy. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę tankowców zawijających z ropą do Naftoportu, zwiększą możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej, a także zapewnią nowe pojemności klientom PERN, którzy coraz więcej surowców sprowadzają do Polski drogą morską.

PERN po raz kolejny udowodnił, że wywiązuje się z obowiązków wynikających ze strategii spółki, a przede wszystkim z realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie naszemu krajowi swobodnych dostaw ropy naftowej z dowolnego kierunku na świecie. Infrastruktura, którą dziś posiadamy pozwala zatem na skuteczną dywersyfikację, a dzięki temu stabilny rozwój gospodarki – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.-
Zbiornik jak niemal tysiąc dwieście cystern kolejowych

Zrealizowana inwestycja w TNG to trzy zbiorniki, każdy o pojemności 100 tys. m³ i jeden o pojemności 45 tys. m³ . W trakcie budowy jest jeszcze jeden zbiornik, o pojemności 45 tys. m³, który zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku. W Bazie Gdańsk z kolei powstały dwa zbiorniki – po 100 tys. m³ każdy. Dla zobrazowania wielkości – stutysięcznik ma pojemność porównywalną z około 1176 wagonami cysternowymi.

Inwestycje te zwiększają pojemność magazynową na ropę naftową PERN aż do 4,1 mln m³. Zbiorniki w Bazie Gdańsk i TNG wybudowano wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do ich eksploatacji. Zostały zaprojektowane jako stalowe, naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony.

Magazyny zostały również wyposażone w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu.

Zastrzyk kapitału dla polskiej gospodarki

Obie inwestycje były realizowane z udziałem polskich podmiotów i stały się istotnym wsparciem dla rodzimej gospodarki. Zostały ukończone mimo trwającej pandemii koronawirusa. Zarówno od PERN, jak i od jego partnerów, wymagało to pracy w zaostrzonych warunkach sanitarnych.

Projekt TNG wykonał PGNiG Gazoprojekt S.A. Wykonawcą projektu jest – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa Sp. zo.o., jako lider i firma Agat S.A, partner konsorcjum. Funkcję inżyniera budowy pełnił Bilfinger Tebodin Poland Sp. zo.o. Głównym wykonawcą zbiorników w Bazie Gdańsk było konsorcjum firm: Mostostal Płock S.A. (lider), Mostostal Warszawa S.A. (partner). Autorem dokumentacji projektowej, pełniący również nadzór autorski nad inwestycją był Orlen Projekt S.A.

Strategiczne inwestycje

Rozbudowa pojemności magazynowych Bazy Gdańsk i TNG należy do programu Megainwestycje PERN. Program wynika z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, ujęty jest również w strategii PERN do 2022 roku. Megainwestycje to nie tylko budowa kolejnych zbiorników magazynowych na ropę naftową, należących do bazy, ale także rozbudowa Terminalu Naftowego (390 tys. m³ ) oraz baz paliw (I etap 128 tys. m³ , II etap, obecnie realizowany – 222 tys. m³, III etap – projektowany) w Koluszkach, Rejowcu, Małaszewiczach, Emilianowie i Dębogórzu, a także rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i naftowego Gdańsk-Płock. Wszystkie te projekty zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski.