Kolejny etap prac związanych z oczyszczaniem zbiornika wodnego w Rogowie i rzeki Morga

7 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Brzezinach odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, związane z zanieczyszczeniem substancją ropopochodną zbiornika wodnego oraz przyległego terenu w miejscowości Rogów. Sytuacja jest konsekwencją próby kradzieży paliwa z rurociągu, należącego do PERN.

Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów, inspekcji, zaangażowanych służb, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele PERN dokonano oceny sytuacji i przedstawiono dalsze przedsięwzięcia do realizacji, w celu zminimalizowania zagrożeń.

Na obecnym etapie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażacy Zakładowej Straży Pożarnej PERN skoncentrowali swoje działania na akwenie wodnym. We wszystkich kluczowych punktach na zbiorniku w Rogowie oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno zostały rozstawione zapory. Ich zadaniem jest zablokowanie dalszego rozprzestrzeniania się substancji ropopochodnej.

Stan jakości okolicznych wód podlega ciągłemu monitoringowi. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają próby z wody i gleby. Aktualnie wszelkie badania wody na rzece Mroga wykazują parametry bezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zwierząt. Została przeprowadzona także kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi, która również nie wykazała zagrożenia.

Na terenie torfowiska w okolicy zbiornika wodnego, pracuje specjalistyczna firma, wynajęta przez PERN, której zadaniem jest oczyszczenie terenu z produktu ropopochodnego, który wydostał się z rurociągu podczas próby kradzieży. Zabezpieczenie zbiornika wodnego przed wydostawaniem się substancji z terenu torfowiska, ale także systematyczne usuwanie jej z samego torfowiska jest w chwili obecnej priorytetem.

PERN zapewnił wszelkie możliwe siły i środki do maksymalnego zminimalizowania zagrożenia. Władze Powiatu Brzezińskiego na bieżąco współpracują ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w realizację zadania. Miejsce prowadzonych prac zostało objęte zakazem wstępu.