PERN zawarł umowę na rozbudowę TNG

Pięć nowych zbiorników na ropę w gdańskim TNG – o tyle powiększy się infrastruktura magazynowa PERN w II połowie 2020 roku. Oznacza to blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Spółka zawarła właśnie umowę z wykonawcą projektu – konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa, jako liderem i firmą Agat – partnerem konsorcjum.

W postępowaniu przetargowym ten wykonawca zaproponował najkorzystniejszą ofertę, której wartość sięga 327 mln zł.

Dzięki nowym zbiornikom zlokalizowanym u wybrzeża Morza Bałtyckiego, PERN będzie jeszcze sprawniej obsługiwał tankowce, które wpływają do Naftoportu. Planowany termin wykonania inwestycji to 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 16 października 2020 r.

To już kolejny projekt inwestycyjny w obszarze surowcowym, który realizujemy. W tym momencie w naszej bazie w Gdańsku trwa budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na kwiecień 2020 roku. -Igor Wasilewski, Prezes PERN
Obecnie dostawy ropy do Polski stają się coraz bardziej zdywersyfikowane. Oznacza to, że zwiększa się ilość surowca, który trafia do nas drogą morską. W zależności od tego jakiego rodzaju ropa trafia do Polski, PERN jest przygotowany by zapewnić jej elastyczny transport do rafinerii i zachować jakość transportowanego surowca.

Rozbudowa infrastruktury magazynowej PERN w Terminalu Naftowym w Gdańsku to kolejny ważny projekt w obszarze nafta, chemia i gaz realizowany przez  Naftoremont – Naftobudowę – Spółkę z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i obecnie największy w skali kraju. Mamy do tego odpowiednie kompetencje i zasoby.-Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Polimex-Mostostal

Wyzwaniem nie są tu dla nas aspekty organizacyjne i techniczno-konstrukcyjne, lecz ambitnie ustalony termin realizacji. Naftoremont – Naftobudowa ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wysoko specjalizowane kadry w realizacji tego typu inwestycji. Jestem przekonany, że dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem i dobrym wykorzystaniu zasobów w ramach synergii Grupy Kapitałowej zakończymy ten projekt z sukcesem.-Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa

W TNG Gdańsk funkcjonuje już 6 magazynów o łącznej pojemności 375 tys. m³. Obecnie PERN zamierza wybudować trzy zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ każdy oraz 2 zbiorniki o pojemności 45 tys. m³ każdy.

PERN S.A. jako krajowy lider logistyki naftowej i strategiczna Spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest wiodącym podmiotem w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego,   gazowniczego i ochrony środowiska w Polsce i za granicą. Prowadzi inwestycje w formule generalnego wykonawcy, jak również EPC (pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej i izolacyjnej.