Z dniem 2 maja Mirosław Skowron złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PERN S.A.