Naftoserwis z Grupy PERN przeprowadził diagnostykę wraz z inwentaryzacją przestrzenną trzech rurociągów w Belgii. Do pomiaru geometrii został wykorzystany tłok Kalibrak, natomiast do pomiaru ewentualnych ubytków w rurociągu  – inteligentny tłok ultradźwiękowy Korsonic. Diagnozowane rurociągi stanowią kluczowa magistralę w strukturze bezpieczeństwa  międzynarodowego.

Oba inteligentne tłoki to zaawansowane technologicznie narzędzia opracowane i wykonane przez zespół Naftoserwis. Podstawowym celem badania jest szczegółowa analiza zawierająca m.in. informację o potencjalnych anomaliach i wadach rurociągu (w szczególności ubytki metalu), jak również deformacji geometrii wewnętrznej. Raport zawiera ponadto zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji rurociągu w oparciu o obliczenia wytrzymałościowe. To już kolejne zlecenie dla tego klienta zrealizowane przez Naftoserwis.

 – Obecna sytuacja geopolityczna powoduje, że jak nigdy wcześniej kluczowe staje się pytanie o stan techniczny strategicznej infrastruktury w obszarze ropy i paliw oraz jej fizyczne bezpieczeństwo. Grupa PERN koncentruje swe wysiłki na utrzymaniu sieci na jak najwyższym poziomie by zapewnić płynne funkcjonowanie państwa w każdych warunkach – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

Naftoserwis to spółka, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego realizując najtrudniejsze zlecenia związane z diagnostyką rurociągów PERN ale także innych klientów zarządzających infrastrukturą krytyczną w Polsce i zagranicą.

W tym roku spółka realizowała szereg zleceń na rzecz PERN m.in. aż pięć operacji czyszczenia zbiorników magazynowych na ropę naftową o łącznej pojemności 350 tys. m³, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku.