Prawie 8 tys. m³ betonu i niemal 10 tys. ton stali – tyle materiałów pochłonęła budowa nowych zbiorników na olej napędowy, które właśnie trafiły do eksploatacji. Powstały one w czterech lokalizacjach: Rejowcu, Dębogórzu, Nowej Wsi Wielkiej i Boronowie. Pojemności PERN na paliwa zwiększyły się tym samym aż o ćwierć miliona m³.  

PERN i strategiczne inwestycje

Projekt, który właśnie został sfinalizowany, jest elementem Strategii, realizowanym przez PERN  od kilku lat. W zakresie paliw to już czwarty etap rozwoju baz paliwowych spółki. W sumie PERN wybudował do tej pory aż 28 nowych zbiorników na produkty naftowe, zwiększając zasoby magazynowe o ponad jedną trzecią.

Troska o bezpieczeństwo energetyczne Polski to służba 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. PERN dba w ten sposób o infrastrukturę przesyłu i magazynowania ropy i paliw. Od 2016 roku powstało 28 nowych zbiorników na paliwa. Dzięki temu jesteśmy jeszcze bezpieczniejsi. Oddane zbiorniki są kolejnym buforem i polisą dla Polski w czasach zawirowań geopolitycznych wywołanych przez Putina – podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

W projekcie budowy 8 nowych zbiorników w PERN uczestniczyło łącznie prawie 100 firm podwykonawczych realizujących zlecenia dla konsorcjów wiodących w poszczególnych lokalizacjach.

Konsekwentnie realizowana strategia budowania nowoczesnej struktury logistycznej i paliwowej, pozwala nie tylko nam cieszyć się z osiąganych sukcesów, ale przede wszystkim gwarantuje naszym klientom dostęp do surowców i paliw w sposób ciągły i bezpieczny. Dzięki temu mogą oni realizować swoją misję rozwoju gospodarczego, a polskie rodziny otrzymują produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

Wyzwanie inżynierskie i logistyczne

Inwestycje oznaczały duże zmiany dla logistyki naftowej PERN. W Boronowie powstały dwa zbiorniki po 32 tys. m³, dzięki którym potencjał bazy wzrósł aż o 44%.

W bazie w Rejowcu powstały trzy nowe zbiorniki po 32 tys. m³. Jednocześnie została tam zmodernizowana nawierzchnia torowa, dzięki czemu infrastruktura kolejowa jest teraz dostosowana  do obsługi transportów kolejowych przy zwiększonym nacisku osi na szynę do 22,5 t/oś. Zmodernizowane zostały także wyspy nalewcze, zwiększyły się także możliwości dystrybucyjne oleju napędowego.

W Dębogórzu dwa nowe zbiorniki zostały „wpięte” w istniejące rurociągi technologiczne. Dlatego wyzwaniem było pogodzenie włączenia tras nowych rurociągów do budowanych zbiorników, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości operacyjnej bazy, a przede wszystkim terminowego rozładunku tankowców.

W Nowej Wsi Wielkiej PERN wybudował zbiornik o pojemności 32 tys. m³, wraz z rurociągiem, który umożliwił jednoczesne przejmowanie oleju napędowego z Płocka i wytłaczanie produktu do bazy w Rejowcu, co do tej pory było niemożliwe. W tym roku w Nowej Wsi Wielkiej zrealizowano szereg dodatkowych inwestycji takich jak: modernizacja pompowni przeciwpożarowej, wewnętrznych torowisk oraz wymiana zbiorników przeznaczonych do magazynowania biokomponentów i dodatków do paliw.