Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wsparcie lokalnych projektów kulturalnych i sportowych, ale również promocja czytelnictwa i wartości patriotycznych – to obszary, w których można było się ubiegać o wsparcie na realizację lokalnych projektów w ramach działań Fundacji Grupy PERN. W pierwszej edycji programu złożono ponad 1100 wniosków, z czego darowizny otrzymało 115 podmiotów.

Zakończony właśnie Program naborów wniosków składał się z sześciu obszarów takich, jak: wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie niezbędnego sprzętu, upowszechnienie czytelnictwa i wzmocnienie roli bibliotek publicznych, promowanie polskiej kultury w środowisku lokalnym, inicjatywy na rzecz propagowania tradycji lokalnej oraz regionalnej, działania na rzecz sportu. 61 projektów dofinansowanych dotyczyło OSP, a pozostałe 54 stowarzyszeń, bibliotek, instytucji kultury, małych klubów sportowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.

– Jest to budujące doświadczenie, kiedy obserwuję jak strategiczne spółki skarbu państwa patrzą wielowymiarowo na aspekt odpowiedzialnego biznesu. Dla PERN największą odpowiedzialnością dziś, jest zapewnienie ciągłości działania, a co za tym idzie dbanie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wymaga to wielu zabiegów zwłaszcza w kontekście zupełnie nowego formatu pozyskiwania ropy naftowej i paliw, które teraz otrzymujemy w 100 proc. drogą morską. PERN nie zapomina jednak o bezpiecznym rozwoju środowisk lokalnych, kierując celowaną pomoc na ważne dla lokalnych społeczności projekty – podkreśliła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Fundacja PERN od lat w sposób strategiczny i długofalowy realizuje działania w obszarze zaangażowania społecznego. W obszarze zainteresowania organizacji znajduje się: pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej i kulturowej. Fundacja wspiera rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działa na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury, jak również upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

– Jesteśmy firmą ogólnopolską i wspieramy rozwój krajowej gospodarki. Jesteśmy także firmą lokalną, bo nasze bazy rozsiane są na terenie całego kraju i stanowią ważny punkt odniesienia dla funkcjonujących tam wspólnot. Dlatego chcemy egzystować w tych społecznościach na dobrosąsiedzkich warunkach – dając coś od siebie. Tegoroczna edycja programu Fundacji Grupy PERN pozwoliła nam jeszcze lepiej zrozumieć, jak ważna jest taka pomoc i ile dobrego może przynieść – dodał Mirosław Skowron, prezes zarządu PERN.

Suma wszystkich dofinansowań w ramach prowadzonych naborów  to nieco ponad 600 tys. zł, z czego około 390 tys. dotyczy wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych. PERN od lat ściśle współpracuje z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP, co przekłada się na utrzymanie w organizacji najwyższych standardów prewencji. PERN, posiadając Zakładową Straż Pożarną, często uczestniczy w lokalnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także w licznych wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach.