Wszystkie bazy paliwowe PERN funkcjonują w standardowym trybie. Dotyczy to także bazy w podwarszawskim Emilianowie. Oznacza to, że paliwa wydawane są na bieżąco.

Obserwujemy zwiększony popyt i odbiór produktu na bazach. Podkreślamy, że na wszystkich bazach jest wystarczająca ilość paliwa.

PERN jest kluczową spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną w obszarze ropy naftowej i paliw. Firma dysponuje19 bazami paliwowymi w całym kraju, których pojemność wynosi ponad 2,65mln m³ produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³.

Zarządza także siecią 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych.

PERN od 2016 roku zbudował w całym kraju aż 28 zbiorników na produkty naftowe i 13 zbiorników na surowiec. Inwestycje sięgnęły 3 mld zł i w sposób istotny zwiększyły bezpieczeństwo naftowe i paliwowe Polski.