Inspekcje ponad 620 kilometrów rurociągów i remonty 22 zbiorników – to najważniejsze cele programu remontów infrastruktury PERN na 2023 rok, na który firma przeznaczyła blisko 90 mln zł. Dotyczy to utrzymania wysokiej jakości aktywów spółki, które warunkują bezpieczeństwo energetyczne Polski. W trakcie wojny w Ukrainie radykalnie zmieniła się architektura dostaw ropy naftowej i paliw do Polski. To wymaga od PERN zarówno wielomilionowych inwestycji w nowe zbiorniki magazynowe, ale także utrzymania dotychczasowych elementów sieci.

PERN jest kluczową spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną w obszarze ropy naftowej i paliw. Firma dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln m³ produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³. W ciągu ostatnich sześciu lat istotnie zwiększyły się pojemności magazynowe PERN w zakresie ropy naftowej i paliw. Firma zarządza 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych.

– Infrastruktura krytyczna to odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne Polski. To także płynność działania gospodarki i rozwój kraju. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak ważną, choć niewidoczną rolę odgrywa PERN. Dlatego poza inwestycjami warunkującymi rozwój i zwiększającymi poziom naszego wspólnego bezpieczeństwa, troszczymy się także o te aktywa, które już zostały wybudowane w minionych latach. Oba te elementy czyli inwestycje oraz remonty i modernizacje – tworzą jedną spójną całość – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.