Służby techniczne PERN przywróciły w poniedziałek wieczorem pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu. Teraz koncentracja spółki skupi się na oczyszczeniu terenu i przywróceniu go do stanu właściwego.

Przypomnijmy: pierwsza nitka zachodniego odcinka rurociągu „Przyjaźń” przez cały czas zdarzenia działała zgodnie z harmonogramem. Druga nitka, którą także dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich klientów spółki, została przywrócona do pełnej sprawności w poniedziałek wieczorem.

Akcja naprawcza trwała nieustannie od czasu wykrycia zdarzenia – od sobotniego wieczoru. W pracach brały udział wszystkie służby spółki. Obecnie aktywność PERN w gminie Chodecz skupia się na oczyszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu właściwego. Na miejscu pozostają służby ochrony środowiska PERN razem ze specjalistyczną firmą rekultywacyjną.

– Bardzo dziękuję wszystkim służbom, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektoriatowi Ochrony Środowiska oraz Pracownikom PERN zaangażowanym w akcję, która była prowadzona całodobowo. Przed nami dalsze działania. Będziemy dążyć do tego, aby teren został w pełni oczyszczony – podkreślił Mirosław Skowron, prezes zarządu PERN.

W spółce została powołana komisja poawaryjna, aby ustalić przyczyny, które doprowadziły do rozszczelnienia.