Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu “Przyjaźń” w gm. Chodecz. Został wycięty uszkodzony fragment, a nowy jest przygotowywany do montażu. Kolejnym etapem będzie spawanie oraz kontrolne badania RTG spoin. Wszystkie służby PERN pracują całodobowo, przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano.

Pierwsza nitka zachodniego odcinka rurociągu „Przyjaźń”, a także pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, działa zgodnie z harmonogramem.

W poniedziałek rozpocznie się rekultywacja terenu tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu. Spółka pozostaje również w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  – Delegatura we Włocławku.

Zdarzenie nie ma znamion działalności osób trzecich.