Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu “Przyjaźń” w gm. Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano.

Na miejscu zdarzenia cały czas pracują wszystkie służby PERN, w działaniach uczestniczy także Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Obecna jest również specjalistyczna firma, która już od jutra będzie zajmować się rekultywacją terenu tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu. Spółka pozostaje w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku.

Od początku zdarzenia działa zespół kryzysowy PERN, powołany zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego, który nadzoruje wszystkie prace.