W sobotę wieczorem systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń”  w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka, którym ropa naftowa dociera do Niemiec. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie na uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.

Na miejscu zdarzenia jest Państwowa Straż Pożarna oraz służby ratunkowe PERN, które zabezpieczają teren. Rekultywację terenu rozpoczniemy niezwłocznie po zakończeniu akcji naprawczej tak, by jak najszybciej przywrócić go do pierwotnego stanu. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem służb ochrony środowiska.

W tym momencie spółka bada przyczyny zdarzenia.

Pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec działa w trybie standardowym. Infrastruktura spółki podlega cyklicznym badaniom stanu technicznego zgodnie z prawem. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców.

Spółka pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska.