Akademia Mazowiecka w Płocku to kolejna po Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku, szkoła wyższa z którą PERN rozpoczął oficjalną współpracę m.in. w zakresie badawczo–rozwojowym, innowacji, a także wymiany wiedzy. Umowę w tej sprawie podpisali Mirosław Skowron, prezes PERN i Paweł Stańczyk, wiceprezes spółki oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Strony umowy oświadczyły, że będą podejmowały działania w celu: pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy, wzbogacania procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty oraz promowania osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

PERN to firma oparta o nauki ścisłe. Dzięki temu możemy skutecznie wywiązywać się z zadań, jakie nakłada na nas państwo polskie. Zapewniamy bezpieczną logistykę surowca i paliw, a przez to wpływamy na płynność funkcjonowania gospodarki. Akademia Mazowiecka w swoim procesie edukacyjnym kładzie szczególny nacisk na praktyczną wiedzę i współpracę z biznesem dlatego jako PERN wiele sobie obiecujemy po tej współpracy. Mam na myśli kierunki studiów w  Akademii takie jak informatyka czy automatyka i robotyka, nie zapominając o kierunkach „miękkich” czyli zarządzaniu i ekonomii. Wierzę, że obie strony porozumienia wyniosą z niego szereg praktycznych korzyści –   podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

Liczę, że podpisana umowa przyniesie realne korzyści obu stronom i społeczeństwu. Mamy szerokie możliwości kształcenia studentów pod konkretne potrzeby PERN. Jesteśmy gotowi na współpracę w zakresie modyfikowania programów studiów oraz udziału praktyków, pracowników Firmy, w nauczaniu studentów. Dzięki temu wspólnie wykształcimy absolwentów wyposażonych w konkretne umiejętności i kompetencje, którzy natychmiast po uzyskaniu dyplomu będą mogli podjąć pracę w PERN. Mamy zatem nadzieję na merytoryczną współpracę – powiedział prof. Maciej Słodki, Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Początki uczelni sięgają 1999 roku, kiedy to na terenie miasta powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, co było możliwe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 1999 r. Akademia Mazowiecka w Płocku specjalizuje się w kształceniu na kierunkach praktycznych. To uczelnia, która odpowiada na realia i potrzeby dzisiejszego świata, będąc blisko związaną z rynkiem pracy. Duży nacisk kładzie na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności zawodowe oraz wiedzę, która stanowić będzie solidny fundament w trakcie kariery. Uczelnia wielką wagę przywiązuje do rozwoju umiejętności miękkich, zdając sobie sprawę, że to one odpowiadają w znacznej mierze za sukces.