Naftoport z Grupy PERN: pierwsze półrocze 2023 lepsze niż cały rok 2019

Zmiana architektury dostaw ropy naftowej do Polski stała się faktem. Naftoport z Grupy PERN, który jest surowcowym oknem na świat dla naszego kraju, zanotował w I półroczu tego roku rekordowe obroty. Wynik półrocza był lepszy aż o 1 mln ton niż obroty w całym 2019 roku, kiedy w związku z kryzysem chlorkowym przez 46 dni zatrzymane było tłoczenie rurociągiem „Przyjaźń” i dostawy do Polski realizowane były droga morską.
W I półroczu 2023 roku Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw czyli aż o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie do nabrzeży spółki zawinęły aż 222 tankowce, przy 163 statkach w analogicznym okresie 2022.

Konieczne inwestycje w rozwój

Naftoport działa dziś na maksymalnych obrotach. Dlatego już teraz prowadzi intensywne prace zmierzające do rozbudowy terminala o kolejne stanowisko do obsługi największych tankowców.

Spółka ma już podpisaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji. To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia efektywności operacyjnej i przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

– Infrastruktura Grupy PERN pozwala dziś Klientom na dywersyfikowanie dostaw ropy naftowej i paliw do Polski. Inwestycje, które już teraz pracują na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa – czyli nowe zbiorniki na surowiec i paliwa oraz nowy rurociąg paliwowy z Boronowa do Trzebini to ważne narzędzia zapewniające stabilny rozwój polskiej gospodarki. Planujemy kolejne projekty i wspólnie z Naftoportem damy naszym Partnerom nowe możliwości rozwoju – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.


Rozładunek największych tankowców

Po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC (o długości ponad 300 m i szerokości do 60 m, przy ich zanurzeniu ograniczonym do 15 m). To przekłada się na maksymalną partię ładunkową wielkości ok. 180 tys. ton. Praktyczne możliwości technologiczne nowego stanowiska to około 9 mln t rocznie.

– Ten rok przyniesie znaczące zwiększenie naszych obrotów w porównaniu do lat ubiegłych. Biorąc pod uwagę, że zmiana jaka dokonała się w zakresie kierunków dostaw ropy naftowej do naszego kraju, konieczne są inwestycje by utrzymać nasze możliwości na jak najwyższym poziomie zarówno w zakresie przepustowości, jak i bezpieczeństwa technologicznego – zaznacza Andrzej Brzózka, prezes Naftoportu.


Projekt stanowiska realizuje firma PPBH Aquaprojekt Sp. z o.o. z Gdańska. To zespół doświadczonych projektantów, działających od ponad 30 lat na rynku inwestycji portowych, z bogatym doświadczeniem popartym wdrożeniami, współpracujący z podmiotami działającymi w portach morskich w Gdańsku i Gdyni oraz uczestniczący w realizacji inwestycji Urzędu Morskiego. Realizacja prac projektowych i całego przedsięwzięcia prowadzona jest przy współudziale Zarządu Portu Morskiego Gdańsk.