Fundacja Grupy PERN ogłosiła nabór wniosków na 2023 rok w tematycznych programach grantowych:​

  • Paliwo dla kultury
  • Lokalny patriota
  • Tradycja naszą siłą
  • Książka paliwem dla wyobraźni
  • Wyrównujemy szanse

​Ich celem jest finansowe wsparcie inicjatyw związanych z promowaniem polskiej kultury, tradycji i his​torii, a także projektów wzmacniających lokalne działania sportowe.

Wnioski mogą składać osoby prawne m.in.:

 • fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • publiczne szkoły artystyczne.

Nabór wniosków trwa od 22 maja do 30 czerwca 2023.

Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości od 2 000 do 5 000 zł. 

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie: Nabór wniosków – PERN