Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. z dniem 30 kwietnia 2023 r. odwołało Pana Rafała Milanda z funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Stańczyka z funkcji Prezesa Zarządu. Panu Pawłowi Stańczykowi powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu PERN.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. powołało Pana Mirosława Skowrona na Członka Zarządu z dniem 1 maja 2023 r. i powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu PERN S.A.