Infrastruktura PERN – bezpieczeństwo energetyczne Polski i wsparcie dla regionu

Strategiczne inwestycje PERN w nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz nowe rurociągi przesyłowe stały się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski. To kluczowy czynnik zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Infrastruktura krytyczna PERN pozwala Polsce w skuteczny sposób dywersyfikować dostawy surowca i paliw. Pozwala także na wsparcie zarówno niemieckich jak i ukraińskich podmiotów w zakresie morskich dostaw tych nośników energii.

W ciągu ostatnich sześciu lat, pojemności na paliwa wybudowane przez PERN zwiększyły się aż o blisko 0,6 mln mᶟ. PERN wybudował w tym czasie 20 nowych zbiorników paliwowych. W 2022 roku do eksploatacji trafiło siedem z nich. Jednocześnie pod koniec czerwca ubiegłego roku ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu, PERN dostarczy swoim Klientom w tym roku kolejne 256 tys. mᶟ nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych. Firma oddała także do eksploatacji prawie 100 km odcinek rurociągu produktowego do Trzebini, wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne południa kraju.

W ostatnich latach o około 1 mln mᶟ powiększyły się także pojemności PERN na ropę naftową, co istotnie ułatwia Klientom dywersyfikowanie dostaw surowca. Firma zbudowała aż 13 zbiorników na surowiec. Wszystkie u wybrzeży Bałtyku bo to dostawy morskie dziś są kluczem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dostawy morskie w centrum uwagi

Rola nadmorskiej infrastruktury grupy PERN systematycznie rosła w ostatnich latach z uwagi na dywersyfikowanie dostaw ropy naftowej przez Klientów. Po wybuchu wojny w Ukrainie stała się kluczowym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz części Niemiec jak również Ukrainy.

PERN konsekwentnie rozwija się nad Bałtykiem, gdzie powstały nowe pojemności na ropę naftową i paliwa, rozwijany jest potencjał kolejowy warunkujący sprawne wydanie paliw do kraju. Rozpoczęły się także prace związane z budową kolejnego stanowiska do obsługi tankowców w Naftoporcie. Poprzez Naftoport surowiec dociera także do partnerów niemieckich a potencjał terminala produktowego w Dębogórzu stanowi szansę także na funkcjonowanie gospodarki ukraińskiej – podkreśla Paweł Stańczyk, prezes PERN. – Jedną z opcji na stole jest także szersze wykorzystanie Siarkopolu z Grupy PERN do wzmacniania bezpieczeństwa Polski i udostępnienia wolnych mocy także partnerom z krajów ościennych – dodał Paweł Stańczyk.

Partnerstwo paliwowe

W 2022 roku dużą zmianą i wyzwaniem biznesowym dla polskich uczestników rynku naftowo – paliwowego była zmiana kierunku dostaw paliw. Przemysł naftowy Ukrainy oraz tamtejsza baza magazynowa istotnie ucierpiała na skutek działań armii rosyjskiej. Przed wojną paliwa płynęły do Polski głównie ze Wschodu, a do Ukrainy – z Rosji i Białorusi. Od 24 lutego kierunek jest odwrotny – paliwa płyną z Polski na Ukrainę.

Jednym dodatkowych pól potencjalnej współpracy może być także przechowywanie ukraińskich zapasów paliw w zbiornikach PERN, które mogłyby powstać w sytuacji zainteresowania strony ukraińskiej takim właśnie rozwiązaniem.

Polska jest przygotowana na nieprzewidziane zdarzenia i zawirowania w dostawach surowca i paliw. Łącznie w skład krajowej infrastruktury naftowej, którą zawiaduje PERN wchodzi dziś 19 baz paliwowych, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln m³ oraz 4 bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³ . Intensywne prace na rzecz rozbudowy wskazanej bazy surowcowej stanowią priorytetowy punkt budowania odporności systemu energetycznego dla całej Europy.