PERN: sprzęt dla Strażaków Ochotników

Strażacy Ochotnicy ze Święcieńca oraz Bielska otrzymali od PERN sprzęt ratowniczy wykorzystywany do tej pory przez spółkę. Chodzi o ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy i samochód terenowy, które ułatwią realizację zadań prowadzonych przez obie OSP. Obdarowane jednostki działają niedaleko bazy surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i współpracują ze strażakami z Zakładowej Straży Pożarnej PERN. Uroczystość przekazania samochodów odbyła się dziś w Miszewku Strzałkowskim. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marek Martynowski, Senator RP i Maciej Małecki, Wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych jak również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na terenie działania OSP w Święcieńcu przebiega trasa rurociągu wschodniego. Jednostka może być dysponowana do potencjalnych zdarzeń na trasie rurociągu w tym rejonie, jak również do wsparcia w przypadku zdarzeń na terenie samej bazy. Przekazywany na rzecz OSP w Święcieńcu wóz to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki IVECO, który dotychczas służył w jednostce ZSP Pomorski PERN. Pojazd posiada bardzo wysokie parametry taktyczne zarówno w zakresie wydajności autopompy jak i ilości środków gaśniczych.

W takiej spółce jak PERN na kwestię bezpieczeństwa patrzymy wieloaspektowo. Często mówimy o bezpieczeństwie energetycznym państwa – zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej rozumianej jako zapewnienie nieprzerwanych dostaw ropy naftowej i paliw do klientów. Jednak bezpieczeństwo ma także wymiar  bezpośredni, procesowy – mam tu na myśli bezpieczeństwo naszych instalacji czyli rurociągów i zbiorników. To właśnie dzięki dobrej współpracy   Zakładowej Straży Pożarnej PERN, Państwowej Straży Pożarnej i Druhów z OSP, nasza infrastruktura jest pod permanentną opieką, za co wszystkim Państwu dziękuję – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes PERN.OSP w Bielsku otrzyma natomiast samochód terenowy Nissan Pathfinder. Auto dotychczas służyło w jednostce ZSP Wschodni PERN. Jego właściwości terenowe oraz możliwość holowania przyczep o znacznej ładowności wykorzystywane są podczas działań ratowniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku jest jednostką OSP włączoną do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Przez teren jej działania przebiega trasa rurociągu pomorskiego. Jednostka może być więc dysponowana w przypadku zdarzeń na trasie rurociągu w tym rejonie, co usprawni usuwanie potencjalnych zdarzeń na instalacjach PERN. Ponadto jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo gaśniczego dysponowane są przez Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Płocku jako wsparcie przy usuwania skutków innych zdarzeń na terenie powiatu.