Baza w Dębogórzu działa na maksymalnych obrotach i inwestuje w rozwój

Baza paliw w Dębogórzu w styczniu tego roku zanotowała rekordowe obroty, rozładowując aż o dwie trzecie paliw więcej niż w styczniu 2022 roku. Jednostka rozładowała prawie 350 tys. mᶟ, paliw czyli więcej niż jej obecna nominalna pojemność. Oznacza to, że baza realizuje dziś maksymalne możliwe wolumeny, a PERN prowadzi szereg inwestycji by zwielokrotnić możliwości w tym zakresie.

Baza w Dębogórzu zanotowała także 70 proc. wzrost ilości paliw wydanych na rynek drogą kolejową, co także potwierdza słuszność inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury w tym obszarze.

Kluczowe inwestycje

Od 2016 roku PERN intensywnie rozwija swój nadmorski hub paliwowy, dzięki czemu stał się on kluczowym  ogniwem dystrybucji produktów naftowych sprowadzanych do Polski drogą morską. Jego znaczenie wzrasta w związku z embargo na produkty naftowe z Rosji, które właśnie zaczęło obowiązywać. Do tej pory PERN wybudował już w Dębogórzu trzy nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. mᶟ każdy. Dwa podobne trafią do użytku Klientów już w tym roku. PERN jest także w trakcie procesu budowy kolejnych trzech zbiorników – tym razem o pojemności 50 tys. mᶟ każdy.

Budowa nowych zbiorników wynika z rosnącego zapotrzebowania Klientów PERN na import oleju napędowego transportem morskim. Dlatego pojemności magazynowe w bazie w Dębogórzu sukcesywnie przekwalifikowaliśmy na usługę obrotu ograniczając do minimum usługę magazynowania zapasów obowiązkowych. Zapotrzebowanie jest jednak coraz większe stąd realizujemy kolejne inwestycje – zaznacza Paweł Stańczyk, prezes PERN.

Dwa filary Dębogórza czyli zbiorniki i kolej

W Dębogórzu PERN skupił się na realizacji zadań inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach, które stanowią być albo nie być dla realizacji importu paliw z morza. Poza rozbudową pojemności niezbędnej do przyjęcia paliw z tankowców, konieczne jest zwiększanie możliwości załadunkowych na transport kolejowy.

Aktualnie spółka realizuje szereg działań które pozwolą zwiększyć możliwości załadunku i ekspedycji paliw na transport kolejowy. W tym celu w ramach dostosowania bocznicy do zwiększenia dopuszczalnego nacisku na oś wagonu do 22,5 ton trwa modernizacja toru dojazdowego, torów zdawczo-odbiorczych oraz torowisk w obrębie nalewni kolejowej. Dodatkowo firma dostosowuje infrastrukturę nalewni bramowej do realizacji załadunków składów kolejowych o zwiększonej ilości wagonów. To wszystko znacząco przyczyni się do poprawy efektywności dystrybucji paliw na transport kolejowy. PERN zamierza także rozbudować nalewnię kolejową o dodatkową – czwartą kabinę załadunkową, co znacznie zwiększy możliwości ekspedycyjne i wzmocni bezpieczeństwo operacyjne gwarantując ciągłość procesu.

Dobra współpraca z Partnerami

Sukces Dębogórza nie byłby możliwy bez doskonałej współpracy z partnerami których inwestycje bezpośrednio wpływają na zwiększenie potencjału operacyjnego bazy w Dębogórzu. Zarząd Morskiego Portu w Gdyni rozpoczął projekt rozbudowy istniejącego Stanowiska SPPP w Porcie Gdynia w celu umożliwienia rozładunku do bazy w Dębogórzu zbiornikowców o nośności powyżej 100 000 DWT.

Natomiast PKP PLK realizuje ambitny projekt pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. W ramach inwestycji PKP PLK przebuduje łącznie 115 km torów, a sprawność obsługi składów zapewni 356 nowych rozjazdów. Efektem realizacji projektu będzie szybszy przewóz większej ilości towarów.