Przedstawiciele PERN S.A. i Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie, którego celem jest wspólna praca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej oraz obronności Polski. 

Spółkę PERN reprezentowali Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu oraz Zdzisław Koper, Członek Zarządu. W imieniu sił zbrojnych porozumienie podpisał gen. broni Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Zarówno PERN, jak i Wojska Obrony Terytorialnej pełnią w naszym kraju kluczowe role i w swoich strategiach mają określone obowiązki służące utrzymaniu bezpieczeństwa naszego kraju – powiedział Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy tymi ważnymi organizacjami pozwoli na budowanie odporności naszego państwa na różne sytuacje kryzysowe oraz da możliwość przygotowania żołnierzy WOT i pracowników PERN do odpowiedniego współdziałania i reagowania – podsumował.

Stała wymiana informacji oraz doświadczeń, współpraca szkoleniowa czy udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i osobowego podczas wykonywania czynności szkoleniowych to tylko niektóre z elementów współpracy PERN i WOT.

Zawarte dziś porozumienie jest dla nas bardzo ważne szczególnie teraz, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna – powiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PERN. – PERN jest spółką odpowiedzialną społecznie, dlatego kształtowanie postaw patriotycznych, działanie na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju oraz dialog i aktywne działanie w kwestii obronności mają dla nas kluczowe znaczenie – dodał.

WOT jako jedyny z rodzajów  Sił Zbrojnych RP posiada swoje jednostki na terenie całego kraju, adekwatnie do lokalizacji obiektów PERN.

Gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej powiedział: PERN współtworzy kręgosłup energetyczny Polski. Świadomość i kompetencje obronne personelu Grupy oraz bezpieczeństwo infrastruktury są czynnikami, które istotnie wpłyną na odporność państwa. Zawierane porozumienie umożliwi dowódcom wszystkich szczebli podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwijania kompetencji do obrony infrastruktury krytycznej przez podległe struktury, a także otworzy możliwość przysposobienia wojskowego pracowników Grupy. Spodziewanym efektem aktywności określonych porozumieniem będzie poprawa bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej znajdującej się w zasobach PERN i „utwardzenie” odporności państwa.