Laboratoria PERN z pozytywną oceną Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratoria PERN kolejny raz uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz rozszerzyły zakres uprawnień. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość badań przeprowadzanych przez naszych specjalistów, a dla klientów jest gwarancją bezstronności i realizowania usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie.

W ramach przeprowadzonego auditu, spółka uzyskała także zgodę na rozszerzenie uprawnień akredytacyjnych o nowe metody badawcze ropy naftowej oraz o nowy obiekt badań z obszaru środowiska naturalnego. Dodatkowo laboratoria zyskały możliwość uaktualnienia akredytacji poprzez przeniesienie zakresu stałego do elastycznego: dodawania do akredytacji nowych obiektów badań oraz zmian zakresów pomiarowych stosowanych metod. Elastyczny zakres akredytacji daje naszym laboratoriom możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów i zmiany rynku w obszarze realizowanej działalności.

W czasie sześciodniowej oceny naszych laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji, auditorzy pozytywnie ocenili kompetencje personelu laboratoriów w wykonywaniu badań i dokumentowaniu procesów systemowych. Jako mocne strony auditorzy wskazali: spójne działania systemowe laboratoriów w ramach całej spółki oraz świadomość personelu wagi (wiarygodności, rzetelności, bezstronności) zapewnienia ważnych wyników dla klientów.

Tegoroczna ocena była prowadzona w laboratoriach w: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej (pracownia paliw i pracownia ochrony środowiska), Woli Rzędzińskiej, Małaszewiczach, Adamowie, Miszewku Strzałkowskim i Gdańsku.