Już niedługo fotowoltaika w Emilianowie i Rejowcu

Budujemy kolejne instalacje fotowoltaiczne, tym razem w dwóch bazach paliw: w Rejowcu i Emilianowie. Projekt powstaje w ramach realizacji naszej strategii. Na inwestycje w odnawialne źródła energii do 2024 r. spółka planuje przeznaczyć aż 130 mln zł.

Podczas postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma QUANTA ENERGY S.A. Podpisana umowa obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie:

  • dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych posadowionych na gruncie o łącznej mocy 100 kWp w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
  • jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowionej na dachu o mocy do 50 kWp w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.

Panele o łącznej mocy ok. 150 kWp, wyprodukują ok. 150 MWh energii elektrycznej rocznie.

Własna zielona energia

Dotychczas spółka uruchomiła instalację fotowoltaiczną w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie. Obecnie trwają prace projektowe instalacji fotowoltaicznej na terenie budynku Zarządu w Płocku oraz opracowanie koncepcji na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznych na terenie 29 obiektów PERN.

Budowa instalacji fotowoltaicznych w naszych obiektach to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024.