UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania PERN z normami ISO

Urząd Dozoru Technicznego zakończył właśnie cykliczny audit w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadzór nad pozostałymi obszarami objętymi Zintegrowanym Systemem Zarządzania, czyli jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem informacji i bhp.

Certyfikaty UDT – Cert są potwierdzeniem, że PERN – kluczowa spółka infrastruktury energetycznej państwa, wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO.

Dzisiejsza sytuacja geopolityczna stawia przed takimi podmiotami jak PERN, szereg nowych wyzwań, które jeszcze kilka lata temu wydawać się mogły abstrakcyjne. Dziś mierzymy się z radykalnymi zmianami na rynku energetyki, głównie za sprawą toczącej się wojny w Ukrainie. Dlatego kluczowe jest abyśmy jako spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną, działali profesjonalnie i skutecznie w każdej sferze naszej aktywności – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes PERN.

PERN posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania od 2004 roku. Aktualnie Spółka spełnia wymagania następujących norm: ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 – Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 – Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Spółki. Zawiera uregulowania dotyczące zarówno procesów podstawowych, jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych, które razem pozwalają niezawodnie i bezpiecznie realizować kluczowe działalności: transport rurociągowy, magazynowanie i przeładunek ropy naftowej i paliw płynnych.