PERN: przywróciliśmy tłoczenie ropy naftowej w uszkodzonym rurociągu

Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego.

Trwa badanie przyczyn, które doprowadziły do rozszczelnienia. O zdarzeniu natychmiast powiadomiły systemy automatyki PERN. Pozwoliło to na sprawne podjęcie działań ratowniczych oraz na natychmiastowe przystąpienia do naprawy ropociągu. Obecnie aktywność służb PERN skupia się na oczyszczeniu terenu i przywróceniu go do stanu pierwotnego.

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom zaangażowanym w akcję, która była prowadzona w dzień i w nocy. Dziękuję także zewnętrznym agendom z Państwową Strażą Pożarną i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska na czele. Szybkie i zdecydowane działania pozwoliły na maksymalne ograniczenie skutków zdarzenia i przywrócenie pełnej obsługi Klientów – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes Zarządu PERN.