Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wpływu na przyrodę.

PERN współpracuje także z zewnętrzną firmą, która profesjonalnie zajmuje się działaniami rekultywacyjnymi. Po zakończeniu pracy przy samej magistrali, natychmiast ruszą ostateczne działania przywracające teren do stanu pierwotnego.