Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim czy wspieranie rozwoju Pracowników – to tylko niektóre wymagania, jakie trzeba było spełnić aby otrzymać certyfikat Best Quality Employer 2022. PERN znalazł się w gronie laureatów obok takich korporacji jak Coca – Cola, Grupa Żywiec, Strabag, BGK, Budimex, DHL, UPC, czy Toyota.

Laureaci, którzy otrzymują certyfikat Best Quality Employer przechodzą audyt oraz kompleksowe badanie ankietowe.

Laureaci, którzy otrzymują certyfikat Best Quality Employer przechodzą audyt oraz kompleksowe badanie ankietowe.

Certyfikat przyznaje niezależna organizacja jako potwierdzenie jakości polityki personalnej prowadzonej przez firmę – laureata. To także dowód na przestrzeganie wysokich standardów w zakresie polityki personalnej i praktyk HR.

PERN to spółka o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i rozwoju gospodarki. Jest to ważne zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. Na PERN spoczywa obowiązek zapewnienia nieprzerwanych dostaw ropy naftowej do rafinerii i paliw dla Klientów. Dlatego tak ważne jest budowanie profesjonalnego zespołu i kreowanie dobrej atmosfery pracy motywującej do działania. Wyróżnienie Best Quality Employer 2022 traktujemy jako motywację do dalszych wysiłków w obszarze HR – mówi Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN.

Laureaci, którzy otrzymują certyfikat Best Quality Employer przechodzą audyt oraz kompleksowe badanie ankietowe, w którym oceniany jest całokształt polityki personalnej firmy oraz stosowanych praktyk. Aby wziąć udział w procesie należy spełnić szereg wymagań jak m.in.

 • Przestrzeganie dobrych praktyk w polityce zatrudnienia
 • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zapewnienie stabilności zatrudnienia
 • Wspieranie rozwoju, wymiany wiedzy i dokształcanie
 • Umożliwianie realizacji ciekawych projektów i zdobywania nowych kompetencji
 • Dbanie o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym pracowników
 • Pielęgnowanie kultury organizacyjnej i dobrej atmosfery w pracy

Głównymi kryteriami certyfikacji są:

 • poziom zatrudnienia
 • poziom rotacji pracowników
 • formy zatrudnienia
 • rozwój kwalifikacji zawodowej pracowników i szkolenia
 • ścieżki kariery i awansu
 • warunki rekrutacji
 • zarządzanie kompetencjami