PERN jest coraz bliżej zakończenia budowy strategicznego rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia. Właśnie zakończyły się ostatnie prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi rzek, torów kolejowych i dróg szybkiego ruchu. Łącznie na całej trasie magistrali wykonano ich ponad 100 – najdłuższe mają po kilkaset metrów długości. Pozwoliło to znacznie ograniczyć wpływ na środowisko i zmniejszyć utrudnienia podczas budowy, nie powodując utrudnień w ruchu samochodowym i kolejowym. Rurociąg produktowy Borownów – Trzebinia, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw paliw na Śląsk, trafi do eksploatacji jeszcze w tym roku.

Długość wszystkich przekroczeń bezwykopowych na prawie 100-kilometrowej trasie rurociągu, wyniosła ponad 3 500 m. Na początku września zostały zakończone prace związane z wykonaniem ostatnich trzech przejść: pod rzekami Smudzówką i Przemszą oraz pod drogą krajową 94. Szczególnie ważne było zwłaszcza to pod DK94 – dziennie przejeżdża tędy tysiące samochodów, zamknięcie jej na czas budowy sparaliżowałoby ruch.
Przekroczenia bezwykopowe były realizowane zazwyczaj ze względu na obecność infrastruktury drogowej czy kolejowej na trasie inwestycji. Użycie tej metody pozwoliło na poprowadzenie rurociągu w sposób bezpieczny dla nawierzchni dróg czy torów, jednocześnie bez konieczności wstrzymywania lub ograniczania ruchu. Takie rozwiązania stosowane pod rzekami ograniczają znacząco wpływ inwestycji na środowisko naturalne – nie naruszają brzegów czy wałów przeciwpowodziowych. Najczęściej wykorzystywanymi metodami były: HDD (poziome przewierty sterowane), przeciski pneumatyczne oraz mikrotuneling.
infografika.png
Zakończenie tego etapu inwestycji pozwala na wykonywanie dalszych prób ciśnieniowych rurociągu. Dotychczas próby takie odbyły się na około 1/3 długości rurociągu.