Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. w dniu 5 września 2022 roku powołało Pana Damiana Wieczorka na Członka Zarządu z dniem 6 września 2022 roku i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Damian Wieczorek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył także Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku Akademia Psychologii Przywództwa. Posiada kwalifikację ACCA oraz licencję finansową CFA Chartered Financial Analyst. Obecnie kontynuuje edukację na poziomie Executive MBA w IESE Business School University of Navarra.
Damian Wieczorek posiada 10-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu obszarem finansów, budowaniu strategii, przeprowadzaniu działań restrukturyzacyjnych i zarządzaniu obszarem rozwoju. Posiada także doświadczenie w sektorze produkcyjnym m.in. w branży paliwowej, petrochemicznej, chemicznej oraz energetycznej.
Od sierpnia 2020 roku pełnił funkcję członka Zarządu WUZETEM S.A. z grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadał za obszar sprzedaży, finansów, IT oraz zakupów. Wcześniej przez ponad 10 lat związany z Grupą Kapitałową PKN ORLEN, gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Rozwoju i Technologii, Dyrektora Biura Kontrolingu Energetyki i Rozwoju, jak również członka Zarządu ORLEN EKO Sp. z o.o.
Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polregio SA, wcześniej piastował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej ANWIL SA.