Polska po bezpiecznej stronie: PERN aż o jedną trzecią zwiększył potencjał paliwowy

W ciągu ostatnich sześciu lat pojemności na paliwa w naszym kraju zwiększyły się aż o jedną trzecią, czyli o blisko 0,6 mln m3. PERN wybudował w tym czasie aż 20 nowych zbiorników. Do eksploatacji trafia właśnie siedem z nich, w tym jeden w bazie paliw w Dębogórzu, której rola istotnie wzrasta w związku z sytuacją geopolityczną i koniecznością dostarczania paliw do Polski z innych kierunków niż z Rosji.

W ciągu ostatnich lat inwestycje w rozwój baz paliw wyniosły ok. 0,7 mld zł. Jednocześnie pod koniec czerwca br. ruszyła budowa kolejnych ośmiu magazynów. Dzięki realizacji tej części projektu PERN dostarczy swoim Klientom aż 256 tys. m3 nowych pojemności do magazynowania produktów naftowych.

Przełomowe czasy dla PERN

– Nasz kontynent znalazł się w przełomowym momencie. Wojna na Ukrainie radykalnie zmieniła rynek energetyczny i postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. Dlatego tak ważny jest program inwestycyjny realizowany przez PERN, który pozwala nam na skuteczną dywersyfikację dostaw surowca do Polski. Nowe zbiorniki na paliwa umacniają zaś nasze bezpieczeństwo w obszarze gotowych produktów naftowych – podkreślił Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln m³ produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³. Firma ciągle rozwija swoją infrastrukturę magazynową, zwiększając możliwości przechowywania zapasów interwencyjnych, a tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Gotowi na zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i paliw

– Infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani na dzień wprowadzenia embarga na rosyjski surowiec i produkty naftowe. Nasze inwestycje w zbiorniki na ropę naftową nad Bałtykiem, możliwości Naftoportu, jak również rozwój w obszarze paliw sprawiają, że jesteśmy po bezpiecznej stronie tej energetycznej układanki. Embargo będzie dla nas wyzwaniem, bo będziemy musieli na nowo ułożyć operacje logistyczne z kluczową rolą Naftoportu, jednak poradzimy sobie i z tym zadaniem – powiedział Igor Wasilewski, prezes PERN.

Megainwestycje za 1,4 mld zł

Program Megainwestycje PERN obejmuje kompleksową rozbudowę infrastruktury – budowę nowych rurociągów, a także nowe pojemności w bazach surowcowych i produktowych. Pierwszy etap rozbudowy baz paliw przewidywał powstanie w 2019 r. czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Etap drugi, zakończony w 2021 r., to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3 w bazach w Dębogórzu, Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W ramach tych dwóch faz na terenie całego kraju powstało aż 13 nowych zbiorników o łącznej pojemności 350 tys. m3.

Zakończony właśnie etap rozbudowy baz paliw zakładał w pierwszej fazie budowę siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu. Ich pojemność odpowiada pojemności ponad 4 mln przeciętnych baków samochodowych. Obecnie PERN buduje jeszcze osiem magazynów, zgodnie z planem trafią one do eksploatacji już pod koniec przyszłego roku.

Baza paliw w Dębogórzu – kluczowy terminal paliwowy

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Baza umożliwia import paliwa na znaczną skalę drogą morską z dowolnego regionu świata. Tylko w ubiegłym roku przeładowała ponad 2 mln t paliw.

– Nowe zbiorniki to jedynie część szerszego projektu przeznaczonego dla Dębogórza. Za sprawą rozbudowy pojemności wzrosły o 50%, a dzięki nim oraz inwestycji w kolej również o połowę zwiększyła się przepustowość, co dało możliwość dodatkowego importu paliwa o wartości ponad 1 mln m3. Jest to istotne już nie tylko dla samej Polski, lecz szerzej – dla całego regionu – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

Oprócz nowych zbiorników w Dębogórzu, a łącznie docelowo będzie ich aż pięć, każdy o pojemności 32 tys. m3, PERN modernizuje tu front kolejowy, co pozwoli na zwiększenie możliwości dystrybucji paliwa w głąb kraju. Docelowo z bazy będzie mogło wyjechać co najmniej sześć składów kolejowych dziennie, każdy po 30 cystern, czyli ok. 2 tys. m3 paliw.

Dopełnieniem działań będą wykonane przez Port Gdynia pogłębienie toru podejściowego oraz modernizacja Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych, co umożliwi w przyszłości przyjmowanie większych tankowców – docelowo przypływających z ładunkiem liczącym 100 tys. t paliwa.

450 tys. m3 pojemności w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej

Oddanie do eksploatacji trzech zbiorników o łącznej pojemności 96 tys. m3 oznacza, że możliwości bazy w Nowej Wsi Wielkiej wzrosną do prawie 450 tys. m3. To największa baza paliw PERN, obiekt ten ma ponad 20 zbiorników i zajmuje się przyjmowaniem produktów z rurociągu dalekosiężnego oraz cystern kolejowych i drogowych, a także magazynowaniem i wydawaniem produktów na rynek.

Bezpieczniejsza także środkowa i południowa Polska

Po rozbudowie potencjał magazynowy bazy paliw w Koluszkach wzrośnie do prawie 440 tys. m3. Baza ta jest połączona rurociągami z rafinerią PKN Orlen w Płocku na północy i z bazą paliw PERN w Boronowie na południu. Obecnie, również w ramach Megainwestycji PERN, jest realizowana budowa ok. 100 km przedłużenia istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów aż do Terminala Paliw w Trzebini. Dzięki temu zostanie ograniczony transport produktów naftowych drogami lokalnymi oraz zwiększą się bezpieczeństwo i niezawodność zaopatrzenia w paliwa aglomeracji śląskiej z wykorzystaniem nowo wybudowanych zbiorników w Koluszkach.

Ponad tysiąc ton stali na zbiornik

Każdy z nowych zbiorników, które właśnie trafiły do eksploatacji, ma pojemność 32 tys. m3 i będzie przeznaczony do magazynowania oleju napędowego. Zbiorniki mają kształt walca o osi pionowej i średnicy 43 m i są zwieńczone dachami w kształcie kopuł. Ich wysokość w najwyższym punkcie (środek kopuły) wynosi 27,5 m. Do wybudowania każdego użyto ok. 1080 t stali.