Porozumienie CPK i PERN. Cel: budowa infrastruktury paliwowej Portu Solidarność

Centralny Port Komunikacyjny zawarł porozumienie z PERN w zakresie zaplanowania, wykonania i eksploatacji bazy paliw lotniczych, która będzie obsługiwać Port Solidarność. W grę wchodzi także budowa odpowiedniej infrastruktury rurociągowej.

Spółka CPK systematycznie poszerza grono partnerów, z którymi realizuje Centralny Port Komunikacyjny. W poniedziałek PERN i CPK podpisały porozumienie dotyczące bazy paliw dla Lotniska Solidarność. Planowana baza ma zasilać nowy hub w paliwo lotnicze i znajdować się na jego terenie. Planowane jest także wybudowanie rurociągu dostarczającego paliwo do bazy, jednak na pierwszym etapie paliwo miałoby trafiać do CPK drogą kolejową.

To kolejny przykład, gdy współpraca spółek Skarbu Państwa służy zarówno interesowi publicznemu, jak również ich interesom ekonomicznym. Uzyskujemy solidnego zaufanego partnera w dalszych pracach, PERN natomiast – możliwość poszerzenia portfela swoich projektów o kolejną strategiczną inwestycję – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.-
Zawarte porozumienie nie wyczerpuje możliwości współpracy między spółkami. Z dokumentu wynika, że w zakres współpracy mogą wchodzić również analizy i dalsze prace dotyczące szeroko pojętej infrastruktury związanej z zaopatrzeniem lotniska w paliwa lotnicze.

Jednym ze scenariuszy, jaki bierzemy pod uwagę, jest możliwość zasilania CPK w przyszłości rurociągiem dalekosiężnym i w tym celu rozważymy studium wykonalności takiej infrastruktury i uwzględnimy alternatywną drogę dostaw przy projektowaniu bazy paliw – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.-
PERN w ciągu ostatnich sześciu lat potwierdził swoje kompetencje w zakresie rozbudowy infrastruktury naftowej realizując projekt Megainwestycji. Do eksploatacji trafiło już 13 zbiorników na ropę naftową u wybrzeży Bałtyku i 13 zbiorników na paliwa w bazach w całym kraju. W lipcu tego roku oddanych zostanie kolejnych 7 zbiorników. Dzięki temu Polska jest dziś niezależna energetycznie w zakresie ropy naftowej i paliw, posiadając możliwość skutecznej dywersyfikacji dostaw surowca i produktów naftowych.

Współpraca Centralnego Portu Komunikacyjnego z podmiotami zewnętrznymi nabiera tempa. W ciągu ostatnich kilku miesięcy spółka nawiązała relacje z m.in. uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi, które będą wsparciem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni Portu Solidarność i linii kolejowych.