PERN: dwa przewierty HDD pod rzeką Narew

PERN zamierza przenieść dwa odcinki rurociągów ropy naftowej odcinka wschodniego z przeprawy mostowej na rurociągi wykonane w technologii HDD – czyli głębokiego przewiertu poziomego pod dnem rzeki. To rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo ekologiczne infrastruktury. Właśnie ruszyło postępowanie w tej sprawie, a oferty można zgłaszać do 27 maja.

Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa technologicznego i ekologicznego tłoczenia ropy naftowej na odcinku wschodnim. Prace mają polegać na przełożeniu istniejących odcinków rurociągów ropy naftowej I i II nitki na przejściu przez rzekę Narew z przeprawy mostowej na rurociągi wykonane metodą HDD. W ramach zadanie wykonawca ma również włączyć odcinki do systemu rurociągowego (stacje zasuw) oraz zdemontować te odcinki, które w ramach prac zostały wyłączone z sieci PERN.

Metoda HDD polega na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. To rozwiązanie nie ingeruje w środowisko naturalne oraz nie narusza brzegów rzek czy wałów przeciwpowodziowych.

Metoda cieszy się uznaniem na świecie już od wielu lat i sprawdza się najlepiej w budowie sieci przesyłowych z którymi często wiąże się istnienie wielu przeszkód na projektowanej trasie. Przewiert tego typu stosuje się do przekroczeń większych rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych, czy terenów chronionych. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej zabudowy rur w niemalże każdych warunkach gruntowych.