Będzie więcej zielonej energii PERN

PERN zrobił kolejny krok w kierunku produkowania własnej zielonej energii – spółka rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach paliw i ropy. Firma konsekwentnie realizuje działania w obszarze odnawialnych źródeł energii – w trakcie przygotowania jest przetarg na następne lokalizacje.

Podczas postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę przedstawił Columbus Energy  S.A., wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. W ramach współpracy firma ma za zadanie przygotować koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie dziewięciu obiektów PERN, a także pozyskać wszelkie wymagane zgody, pozwolenia i decyzje, niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Uzyskanie warunków przyłączeniowych to pierwszy z kroków milowych w procesie budowy instalacji PV.

Umowa obejmuje uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach PERN:

 

  1. Baza Adamowo
  2. Baza Paliw nr 1 w Koluszkach
  3. Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
  4. Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  5. Baza Paliw nr 10 w Kawicach
  6. Baza Paliw nr 12 w Chruścielu
  7. Baza Paliw nr 17 w Baryczy
  8. Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu
  9. Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Zielona energia PERN

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna powstała w 2020 roku w bazie paliw w Boronowie jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach organizowanej przez spółkę Akademii Menedżera. Sukces pierwszego projektu był motorem do tworzenia kolejnych.

Oprócz właśnie zakończonego przetargu dot. warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w 9 bazach PERN, trwa postępowanie na budowę instalacji PV na dachu centrali w Płocku i terenach zielonych wokół budynku PERN, a w trakcie przygotowania jest przetarg dla kolejnych lokalizacji.

Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach PERN to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024. Spółka przeznaczy na ten cel aż 130 mln zł.