PERN zwiększa efektywność i bezpieczeństwo przeładunków paliw w hubie morskim w Dębogórzu

Ponad 36 tys. m³ oleju napędowego z rafinerii w Rotterdamie rozładowano właśnie w hubie paliwowym PERN w Dębogórzu. Produkt dostarczył tankowiec STI POPLAR. Był to jednocześnie pierwszy rozładunek paliw na Stanowisku Przeładunku Paliw Płynnych Portu Gdynia, wykonany w całości przez pracowników PERN. To nowa usługa spółki uruchomiona przy wsparciu Zarządu Morskiego Portu w Gdyni. To również kluczowe rozwiązanie zwieszające bezpieczeństwo i efektywność przeładunków paliw z uwagi na fakt, że nie ma już potrzeby korzystania z pośredników realizujących te zadania.

Uruchomienie nowej usługi  przez PERN jest elementem strategii rozwoju bazy paliw w Dębogórzu jako morskiego hubu paliwowego. W ten scenariusz wpisują się również działania modernizacyjne realizowane przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

W tym roku w ramach zwiększenia możliwości importowych zostanie rozpoczęte pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m oraz ładowności około 100 tys. ton.  To istotnie zwiększy bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwi obsługę znacznie większych jednostek.

Realizacja nowej usługi zapewni PERN dodatkowe przychody, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo procesu rozładunku tankowców i pozwoli na realizację kompleksowej usługi importu paliw z transportu morskiego dla Klientów PERN – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Nowe pojemności i rozwój frontu kolejowego

Inwestycje PERN w Dębogórzu do 2024 roku wyniosą 150 mln zł. Baza niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³ każdy. W tym roku do eksploatacji trafi kolejny – podobnej wielkości zbiornik. Całkowita pojemność bazy to dziś 260 tys. m³. Poza parkiem zbiornikowym, PERN intensywnie rozwija tu i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern kolejowych zwiększy się o połowę, co pozwoli ekspediować 6 składów kolejowych na dobę oraz istotnie wzmocni stabilność rynku logistyki produktów naftowych.