Transformacja w energetyce: zmianę kreują ludzie

– Ludzie posiadający poczucie własnej wartości i sensu istnienia firmy, a z takimi mamy do czynienia w PERN, są w stanie dobrze nas przygotować nie tylko do nadchodzącej zmiany na rynku ropy naftowej i paliw, ale dowolnej innej zmiany, jakie niewątpliwie przed nami – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN, w czasie Światowego Kongresu Naftowego w Houston.

Przedstawiciel PERN uczestniczył w polskiej sesji ministerialnej Kongresu dotyczącej neutralności klimatycznej i przyszłości paliw kopalnych. Polskiej sesji przewodniczył Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska. W wydarzeniu wzięli także udział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN i Przemysław Wacławski, wiceprezes PGNiG.

Konsekwentnie zarządzamy zmianą i pracujemy nad stworzeniem nowej kultury organizacyjnej poprzez szereg programów, nowych narzędzi i warsztatów rozwojowych – dodał Mateusz Radecki.

PERN systematycznie rozwija także infrastrukturę w obszarze biopaliw. Modernizuje swoje bazy, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli osiągnięcia 14% udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się aż o dwie trzecie.

Mimo, że tematem sesji w ramach Kongresu była dyskusja o nowych technologiach i o tym co zastąpi ropę naftową, Mateusz Radecki zwrócił uwagę na specyficzną sytuację rynku polskiego, który od 2016 r. dynamicznie się rozwija.

Przygotowując się do zmiany w obszarze energetyki, jednocześnie budujemy aktywa pozwalające na rozwój naszych klientów i  gospodarki regionu. Od 2016 roku w PERN rozbudowaliśmy o prawie jedną piątą nasze dostępne pojemności na paliwa i ropę naftową, bo takie było zapotrzebowanie rynku – dodał Mateusz Radecki.

PERN realizuje także inwestycje liniowe, których celem jest m.in. mniejsze wykorzystanie transportu samochodowego do przesyłu paliw. Ta forma logistyki jest najtańszą i najbardziej ekologiczną formą ich dystrybucji. Obecnie realizowana jest  budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, który poprawi dostępność do paliw dla Aglomeracji Śląskiej. Ilość paliwa dostarczana przez tę magistralę będzie odpowiadała 90 cysternom kolejowym lub ponad 150 autocysternom dziennie.