Baza paliw w Dębogórzu – przeładunkowy rekord wszech czasów

Baza paliw PERN w Dębogórzu zanotowała na swoim koncie wielki sukces. Po rozładowaniu tankowca Hafnia Sunda, który dotarł do nas z dostawą blisko 40 tys. m³ oleju napędowego, baza przeładowała w tym roku ponad 2 miliony ton paliw dostarczonych transportem morskim. Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy w historii.

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Terminal   umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie, jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. m³. Obecnie realizowana jest tam budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

Baza niebawem będzie mogła także skorzystać z rozbudowywanego aktualnie kolejowego frontu załadunkowego wraz z bocznicą kolejową. Zadanie obejmuje budowę nowych rurociągów i urządzeń pompowych, nowych stanowisk nalewu cystern kolejowych i nowych torów do obsługi większej liczby wagonów oraz dalszą automatyzację procesów kontrolnych i sterowniczych. Dzięki temu znacznie zwiększą się możliwości ekspedycyjne paliw na transport kolejowy, co wzmocni stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych oraz pozwoli podnieść jakość świadczonych usług w Bazie paliw w Dębogórzu.