8 nowych zbiorników w ramach Megainwestycji PERN

PERN w ciągu ostatnich 3 lat oddał do dyspozycji Klientów aż 13 zbiorników na paliwa, obecnie buduje 7 nowych i właśnie rozpoczyna postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolejnych 8 zbiorników. Projekt jest realizowany w ramach trzeciego etapu rozbudowy baz paliw PERN.

Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w drugiej fazie budowę aż 8 zbiorników o łącznej pojemności 256 tys. m3 do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przetarg dotyczy realizacji 8 zbiorników, każdy o pojemności 32 tys. m3, w czterech lokalizacjach:

 

  • zbiornik w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
  • 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
  • 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu

Budowa kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw PERN to odpowiedź spółki na potrzeby rynku i znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami. To kolejna rozbudowa pojemności magazynowych w ramach programu Megainwestycje PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony – to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie trwa pierwsza faza trzeciego etapu, czyli budowa 7 zbiorników, o łącznej pojemności 224 tys. m3.

***

PERN jest liderem logistyki branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki pod adresem: platformazakupowa.pern.pl