PERN: trzeci etap rozbudowy pojemności paliwowych wchodzi w decydującą fazę

Siedem nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 224 tys. m3 – o tyle zwiększy się potencjał PERN w przyszłym roku. Tak rozpoczyna się trzeci etap rozbudowy baz Spółki, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. PERN wybrał właśnie wykonawcę pierwszej fazy tego projektu.

Zadanie ma zrealizować konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa SA jako lider i Mostostal Płock SA., które złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zakupowym.

Kolejne Megainwestycje

Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w pierwszej fazie budowę aż siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, w trzech różnych lokalizacjach: w Bazie Paliw w Koluszkach, Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Bazie Paliw w Dębogórzu.

– PERN skutecznie realizuje ambitny plan, mimo niesprzyjającego otoczenia związanego z pandemią koronawirusa. Jeśli popatrzymy na łączną pojemność zbiorników, którą udostępni spółka  w przyszłym roku, to praktycznie powstaje dodatkowa baza paliw w naszym kraju, co ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego  – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.-
PERN, dostosowując się do potrzeb rynku, rozwija swój flagowy program Megainwestycji i dlatego rozpoczyna realizację trzeciego etapu rozbudowy swoich baz paliw. Pierwszy etap obejmował budowę 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony – to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

– PERN to spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną naszego państwa. Stoimy na straży bezpieczeństwa surowcowego i paliwowego. Rozwijamy nasz potencjał, ale także przygotowujemy się do zmian rynkowych w obszarze energetyki. Jesteśmy i pozostaniemy liderem logistyki w tym obszarze – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.-
Odpowiedź na potrzeby Klientów

Podstawą działalności PERN jest składowanie paliw oraz ropy naftowej i dlatego firma stale rozwija swoją infrastrukturę magazynową. Szczególne znaczenie ma również ograniczenie w ostatnich latach działalności tzw. „szarej strefy”, w wyniku którego nastąpił znaczący wzrost obrotu paliwami w bazach paliw należących do PERN, a to z kolei przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli także na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział – w imieniu PERN: Mateusz Radecki, wiceprezes Spółki oraz Paweł Wysocki, dyrektor Pionu Technicznego, a w imieniu konsorcjum: Tomasz Cierpicki, dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa, Robert Kowalski, członek Zarządu Mostostal Płock i Krzysztof Bartczak, prokurent, dyrektor ekonomiczno-finansowy, główny księgowy.

***

PERN jest liderem logistyki branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki pod adresem: platformazakupowa.pern.pl