Rekordowe obroty bazy w Dębogórzu – tak wygląda I półrocze 2021 roku

Aż 37 tankowców rozładowanych w ciągu sześciu miesięcy – takim wynikiem może pochwalić się nadmorska baza PERN w Dębogórzu. To o 10 statków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i aż o 13 więcej niż w podobnym czasie 2019 roku. Oznacza to, że PERN utrzymuje rekordowe obroty w Dębogórzu bo przez pierwszych sześć miesięcy baza rozładowała ponad 1,4 mln m³ oleju napędowego.

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Terminal   umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata.

Cały czas obserwujemy duże zapotrzebowanie naszych klientów na import oleju napędowego. To potwierdzenie trendu, który widoczny był już w pierwszych miesiącach tego roku. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zwiększyliśmy znacznie swój nadmorski potencjał magazynowy aż o 64 tys. m³ nowych pojemności, a w przyszłym roku wybudujemy jeszcze kolejny zbiornik o pojemności 32 tys. m³ – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie, jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo ruszy tam także budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale i instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego, a także zwiększenie zdolności przeładunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A. Nowe udogodnienia pozwolą Klientom PERN na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego.

Większy potencjał frontu kolejowego

Obecnie przebudowujemy nasz front załadunku cystern kolejowych. W efekcie liczba załadowanych cystern zwiększy się o połowę. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość naszych usług – podkreśla Michał Drzazga, kierownik Bazy paliw w Dębogórzu.

Zwiększenie możliwości załadunkowych jest kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogórzu jako polskiego „paliwowego okna na świat”. Obecnie terminal obsługuje przede wszystkim przeładunek paliw z tankowców, przybijających do nabrzeży portu w Gdyni. Następnie produkt jest transportowany do głównej części magazynowej bazy poprzez infrastrukturę technologiczną. Stamtąd rurociągami trafia do terminala kolejowego, gdzie funkcjonują obecnie cztery fronty  załadunku składów kolejowych.