Do bazy paliw PERN w Emilianowie trafił megatransport zbiorników na biokomponenty do biopaliw

Megatransport z dwoma zbiornikami o pojemności 300 m³ każdy, masie prawie 50 ton i długości ponad 30 metrów niedawno dotarł do bazy paliw PERN w Emilianowie. Podróż rozpoczęła się dwa dni wcześniej w Bydgoszczy. PERN kontynuuje rozbudowę instalacji na biokomponenty by odpowiedzieć na oczekiwania Klientów.

Regulacje prawne nakładają na Klientów PERN obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Zgodnie z ustawą, z roku na rok wysokość NCW jest coraz wyższa. Rosnąca konsumpcja biokomponentów powoduje konieczność dostosowania logistyki i infrastruktury, do zapewnienia możliwości ich dodawania do paliw ciekłych i magazynowania. Dlatego PERN inwestuje w tym obszarze.

Megatransport – megaoperacja w Emilianowie

Na miejscu w Emilianowie na zbiorniki oczekiwał już żuraw o udźwigu 500 ton. Po kilku godzinach operacja posadowienia zbiorników na fundamentach zakończyła się sukcesem i zbiorniki ostatecznie znalazły się na swoim docelowym miejscu.

Po zakończeniu inwestycji Baza Paliw nr 5 w Emilianowie będzie dysponowała 1 500 m³  przeznaczonych do magazynowania estrów. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

Program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji. Aż w 7 bazach PERN zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom.

PERN od lat konsekwentnie realizuje przedsięwzięcia umożliwiające i ułatwiające naszym Klientom wypełnienie obowiązku Narodowego Celu Wskaźnikowego. Realizacja obecnych zadań jest kontynuacją długofalowych zamierzeń Spółki. Spełniamy oczekiwania naszych Klientów, rozbudowując  infrastrukturę – systematycznie oddajemy nowe pojemności oraz zwiększamy liczbę linii nalewczych z dozowaniem biokomponentów – podkreślił Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.-
Pojemność na estry w Woli Rzędzińskiej trzy razy większa

PERN zakończył już prace w bazie w Woli Rzędzińskiej w ramach których do magazynowania estrów przeznaczono 4 zbiorniki o pojemności 100 m³ każdy. Dzięki tej inwestycji pojemność na estry w tej Bazie Paliw zwiększyła się z dotychczasowych 200 m³  do 600 m³ .

Trwa rozbudowa infrastruktury na biokomponenty w 5 kolejnych lokalizacjach

Projekty w Emilianowie i Woli Rzędzińskiej to niejedyne inwestycje związane z biokomponentami – obecnie trwa rozbudowa pojemności do magazynowania estrów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo, w Nowej Wsi Wielkiej zwiększy się pojemność do magazynowania bioetanolu.

Ponadto w Koluszkach oraz Rejowcu naszym Klientom zostanie udostępniona możliwość dostarczenia estrów transportem kolejowym, jako alternatywy dla obecnie funkcjonującego – samochodowego. W Nowej Wsi Wielkiej w ten sposób będzie można również dostarczać bioetanol.

Dzięki inwestycjom w 7 lokalizacjach pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 m³ , czyli aż o 66 proc. a estry będzie można dostarczać transportem kolejowym już do 3 baz paliw.