W przyszłym roku PERN dostarczy Klientom aż 7 nowych zbiorników na paliwa

Rusza postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy aż siedmiu nowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 224 tys. m3 w trzech różnych lokalizacjach. To już III etap rozbudowy baz paliw PERN w ramach programu Megainwestycji, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych 7 zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w Bazach Paliw PERN dotyczy:

  • 3 zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
  • 3 zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3,  w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • zbiornika magazynowego o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Termin składania ofert upływa 17 maja br. Szczegółowe informacje na temat postępowania  zakupowego są dostępne tutaj.

– PERN konsekwentnie wdraża w życie kolejne elementy strategii, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale jednocześnie odpowiadają na realne zapotrzebowanie rynku. Mimo pandemii inwestujemy w rozwój naszych baz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów. Kończymy właśnie II etap rozbudowy – 222 tys. m3 pojemności i jednocześnie rozpoczynamy kolejny. Sprawne realizowanie projektów w czasie pandemii było i jest możliwe, tylko dzięki mocnemu zaangażowaniu wszystkich stron – naszych pracowników oraz wykonawców – podkreśla Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.-
Odpowiedź na potrzeby Klientów

Jednym z filarów działalności PERN jest składowanie oraz magazynowanie paliw i dlatego firma stale rozwija swoją infrastrukturę magazynową. Szczególne znaczenie ma również ograniczenie w ostatnich latach działalności tzw. „szarej strefy”, w wyniku którego nastąpił znaczący wzrost obrotu paliwami w Bazach Paliw należących do PERN, a to z kolei przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli także na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych.

***

PERN jest liderem branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych w bazach na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki pod adresem.