PERN po raz kolejny wesprze wykonawców robót budowlanych – firma przedłuża pakiet antykryzysowy o kolejny rok

Wykonawcy realizujący dla PERN roboty budowlane, także w tym roku będą mogli skorzystać z szeregu udogodnień, które mają wesprzeć ich w trudnym czasie pandemii. Chodzi m.in. o skrócenie terminów faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, czy pomoc w płatnościach za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia.

W ubiegłym roku z pakietu antykryzysowego PERN skorzystało 56 firm. Jak to wygląda w praktyce? Na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane, PERN może np. przyspieszyć terminy płatności faktur, wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram.

– Mimo pandemii koronawirusa, PERN nie zwalnia tempa, oddając kolejne zbiorniki w terminie lub nawet przed czasem. Jednak robimy to, pamiętając o wykonawcach inwestycji udzielając im wsparcia poprzez pakiet antykryzysowy, który pozwolił wielu firmom realizować zadania mimo trudnego otoczenia w czasie pandemii. PERN tym samym udowodnił, że ze swoimi partnerami jest na dobre i na złe – podkreślił Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN.-
Współpraca, która przynosi korzyści obu stronom

Dobre relacje z wykonawcami robót budowlanych to jeden z kluczy do sukcesu PERN, polegający na tym, że Spółka finalizuje szereg inwestycji przed czasem mimo obostrzeń wynikających z pandemii. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy pojemności paliwowe spółki zwiększyły się o ponad 60 tys. m³, po tym jak spółka oddała do eksploatacji cztery kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie, Małaszewiczach i w Boronowie.

Szczegóły projektu

Oferta skierowana do wykonawców zawiera szereg elementów, m.in:

  • umożliwienie rozliczania wykonanych prac w okresach krótszych niż zapisane w umowie i dokonywania idących za tym płatności, poprzez wprowadzenie możliwości aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych, w zależności od zaawansowania realizacji prac, bez potrzeby aneksowania umów,
  • modyfikację 30-dniowego terminu płatności na płatność w terminie do 14 dni, która to zmiana umożliwi w uzasadnionych przypadkach, na wniosek firmy wykonawczej, przyspieszenie płatności,
  • możliwość przejęcia przez PERN płatności za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia celem zmniejszenia obciążenia finansowego firm wykonujących prace, jeśli dostawa tych maszyn i urządzeń wymaga przedpłat,
  • możliwość obniżenia wysokości gwarancji należytego wykonania umowy na okres realizacji umowy do 5%,
  • możliwość wprowadzenia do umów formuły „success fee” za skrócenie terminu realizacji umowy,
  • zastosowania dyskonta (skonta) dla szybszej płatności faktur, w wysokości: stopa WIBOR 1m +2% w stosunku rocznym.