Już ponad stu przewoźników korzysta z nowoczesnego portalu do obsługi kierowców cystern w bazach paliw PERN

Informacje o liczbie transportów oczekujących lub odbierających paliwo w danym obiekcie, baza danych o kierowcach i pojazdach przewoźnika czy informacje o aktualnie realizowanych transportach – wszystko w trybie online – to tylko niektóre możliwości Portalu Przewoźnika PERN, który spółka wdrożyła, by przyspieszyć i usprawnić obsługę kierowców realizujących odbiory paliw. To kolejne rozwiązanie związane z modernizacją baz paliw, którego celem jest budowanie dobrych i długofalowych relacji z odbiorcami paliw. Z Portalu korzysta już ponad 100 przewoźników.

Prowadzimy intensywne prace, których celem jest budowa długofalowych relacji z naszymi Klientami. Jest to m.in. możliwe dzięki modernizacji baz paliw, dzięki czemu skracamy czas obsługi kierowców i oferujemy nowe usługi. Teraz wprowadzamy także rozwiązania, które dają przewoźnikom możliwość łatwego zarządzania swoim biznesem w zakresie relacji z PERN – podkreśla Rafał Miland, wiceprezes PERN.-
Portal wspiera proces odbioru paliw

Nowe narzędzie po kilkutygodniowym pilotażu osiągnęło pełną funkcjonalność i mogą z niego korzystać wszyscy przewoźnicy odbierający paliwo w bazach PERN. Aplikacja przygotowana przez Dział Obsługi Klienta we współpracy z Działem Rozwoju Systemów IT została sprawdzona przez ponad 100 przewoźników i będzie teraz sukcesywnie udostępniana wszystkim chętnym firmom przewozowym realizującym odbiory paliw z baz PERN.

W ostatnich latach radykalnie wzrosły wydania paliw z naszych baz. Wzrost ten w sposób skumulowany odczuł Dział Obsługi Klienta, który współpracuje z bazami i wszystkimi kontrahentami zaangażowanymi w proces wydań na transport samochodowy. Od wielu lat wraz z Pionem IT rozwijamy narzędzia informatyczne i komunikację B2B, dzięki czemu wymiana informacji z naszymi klientami jest w maksymalnym stopniu zautomatyzowana – podkreśla Tomasz Domański, kierownik Działu Obsługi Klienta PERN.-
Nowe fronty autocysternowe i rozbudowa pojemności na biokomponenty

PERN obecnie unowocześnia fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. Firma rozbudowuje także pojemności magazynowe na biokomponenty.

W 2020 roku zakończyły się zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej oraz Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych trzech lokalizacjach:  w Boronowie, Rejowcu oraz Małaszewiczach.

PERN realizuje już także prace związane z rozbudową pojemności magazynowych na biokomponenty – estry wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz bioetanol. Dotychczas zawarto umowy na rozbudowę zbiorników estrów o łącznej pojemności 2,8 tys. m³ w 5 lokalizacjach – w Bazach Paliw w: Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Małaszewiczach oraz pojemności 300 m³ na bioetanol w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w ramach realizacji zadań w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, naszym Klientom zostanie udostępniona możliwość dostarczania biokomponentów transportem kolejowym jako alternatywa do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego.

W 2021 roku PERN planuje dalsze inwestycje dot. rozbudowy pojemności magazynowych na estry oraz udostępniania możliwości dostaw biokomponentów transportem kolejowym.