PERN nie zwalnia tempa mimo pandemii – trzy kolejne zbiorniki na paliwa ukończone przed czasem

Ponad 50 tys. m³  nowych pojemności na paliwa – o tyle zwiększą się możliwości magazynowe PERN po tym jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach. Mimo trwającej epidemii  i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, obie inwestycje ukończone zostały przed czasem, podobnie jak uruchomiony w grudniu 2020 roku zbiornik o pojemności 10 tys. m³  w bazie w Boronowie.

To dobra wiadomość dla Klientów PERN, bo w ostatnich latach dzięki radykalnemu ograniczeniu szarej strefy istotnie wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W bazie w Małaszewiczach do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 32 tys. m³ , a w Emilianowie dwa zbiorniki po 10 tys. m³.  Nowe zbiorniki zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Wykonawcą prac w obu lokalizacjach jest konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

Działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do radykalnego ograniczenia szarej strefy w handlu paliwami. Legalny handel wymaga zwiększenia pojemności magazynów. PERN buduje kolejne zbiorniki i oddaje je w przewidywanych terminach. W ostatnich latach już 220 tys. m³ nowych pojemności zostało udostępnionych klientom. Ukończone budowy w Emilianowie i Małaszewiczach to fragment dużego planu inwestycyjnego. Bazy paliwowe i rurociągi PERN są najważniejszym elementem w polskim systemie logistyki paliwowej, zapewniającym bezpieczeństwo dostaw paliw – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.-
Pojemność magazynowa bazy w Emilianowie wzrośnie do 143,5 tys. m³

Baza nr 5 w Emilianowie działa od 1962 roku, obecnie składa się z 30 zbiorników, w których magazynowane są: benzyna bezołowiowa, olej napędowy, opałowy, biokomponenty oraz dodatki uszlachetniające. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększyła się o 20 tys. m³  do 143,5 tys. m³. Park zbiornikowy posiada własną bocznicę kolejową połączoną z linią kolejową Radzymin – Tłuszcz. Kolejowy terminal rozładunkowy paliw umożliwia jednoczesny rozładunek aż 30 cystern kolejowych.

Małaszewicze z pojemnością większą o 32 tys. m³

Baza nr 22 w Małaszewiczach składa się z 21 zbiorników paliwowych. Produkty, które są w nich przechowywane to: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudowa bazy o kolejny zbiornik na olej napędowy, pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności magazynowej o 32 tys. m³ , do 116,5 tys. m³ .

Zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach to element II etapu rozbudowy baz paliw, który należy do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³, drugi etap, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³, również w bazach w Koluszkach i Boronowie, gdzie inwestycje już są ukończone, a także w Rejowcu i Dębogórzu. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania etapu trzeciego. Warto zaznaczyć, że obie inwestycje wykonało polskie konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo AGAT. Nasze inwestycje to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale także realne wsparcie dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców – podkreślił Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN.

Najwyższe standardy ochrony środowiska

Nowe zbiorniki są wykonane z blachy stalowej, mają bryłę w kształcie walca o osi pionowej z dachami stałymi w kształcie kopuł. Każdy zbiornik został posadowiony na oddzielnym żelbetowym fundamencie pierścieniowym, stanowiącym oparcie dla płaszcza stalowego zewnętrznego (osłony zbiornika) i wewnętrznego (zbiornika właściwego). Na fundamencie wykonano warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej piaskowo-żwirowej.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami, każdy zbiornik jest otoczony ścianą osłonową, znajdującą się w odległości 2 m od płaszcza, oraz wyposażony w monitorowane podwójne dno. Dno zbiornika jest podzielone na trzy sekcje. W każdej sekcji zastosowano czujniki podciśnieniowe do wykrywania potencjalnych wycieków.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekami jest również znajdująca się pod fundamentami, jak i całymi zbiornikami geomembrana. W skład systemu zabezpieczeń wchodzi także monitoring szczelności płaszcza zbiornika, kontrolujący stężenie par węglowodorów w przestrzeni między płaszczowej. Wszystkie informacje dotyczące szczelności zbiornika przekazywane są na bieżąco do sterowni głównej. System zabezpieczeń środowiska naturalnego zamyka układ kanalizacji deszczowo-przemysłowej z możliwością odprowadzenia ścieków zawierających substancje ropopochodne.