Klienci PERN otrzymają w 2021 roku nowe pojemności i skorzystają z oferty morskiego hubu paliwowego

Stworzenie morskiego hubu dystrybuującego paliwa w Dębogórzu, koncentracja na budowie rurociągu paliwowego Boronów – Trzebinia i programie Megainwestycje – tak w skrócie będzie wyglądał 2021 rok w PERN. Firma przedstawi również nową strategię do 2024 roku, która będzie odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniającego się otoczenia, w tym zmiany dotyczące surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii.

W 2020 roku, mimo pandemii koronawirusa firma istotnie powiększyła pojemności surowcowe i paliwowe oraz rozpoczęła modernizację baz paliwowych, by poprawić komfort Klientów.

Dębogórze – paliwowe okno na świat

W bazie paliw PERN w Dębogórzu trwa projekt budowy dwóch zbiorników na olej napędowy – po 32 tys. m³ każdy. Obecnie inwestycja jest ukończona w 90 proc. Zbiorniki trafią do eksploatacji w kwietniu 2021 roku jako element II etapu rozbudowy pojemności paliwowych. Jednocześnie w tym roku ruszy budowa kolejnego, podobnego zbiornika. Zostanie on oddany do użytku w 2022 r. Na koniec 2021 roku zaplanowana jest także istotna modernizacja frontu kolejowego w tej bazie, co zwiększy aż o 50 proc. wydajność realizowanych tam załadunków. Pozwoli to Klientom PERN na efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego.

Początek 2021 roku to także czas finalizacji pozostałych inwestycji zbiornikowych w ramach II etapu  rozbudowy pojemności na paliwa. Obok dwóch zbiorników w Dębogórzu, PERN zamierza zakończyć także inwestycje dwóch zbiorników po 10 tys. m³ w Emilianowie i jednego o pojemności 32 tys. m³ w Małaszewiczach – ma to nastąpić do końca stycznia 2021. W drugiej połowie kwietnia do eksploatacji trafią jeszcze dwa zbiorniki po 32 tys. m³ w Rejowcu. W sumie cały ten etap oznacza, że Klienci otrzymają do dyspozycji aż 222 tys. m³ nowych pojemności na paliwa.

Rurociąg Boronów – Trzebinia wejdzie w kluczową fazę

Przyszły rok będzie także istotny dla realizacji projektu budowy prawie 100-kilometrowego odcinka rurociągu paliwowego łączącego bazę PERN w Boronowie z terminalem PKN Orlen w Trzebini. Realizacja tej magistrali znacznie poprawi dostępność paliw w Aglomeracji Śląskiej, ale też zmniejszy liczbę autocystern i cystern kolejowych przewożących paliwo na ten obszar. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, uzyskiwane są decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac. Zgodnie z założeniami budowa rozpocznie się w I kwartale 2021 roku

PERN w 2020 roku skutecznie wykonał założenia strategii – aż osiem nowych zbiorników

W mijającym roku do eksploatacji trafiło aż osiem nowych zbiorników – dwa paliwowe i sześć surowcowych. W połowie roku o 32 tys. m³ powiększyła się baza paliw w Koluszkach, w grudniu 2020 roku do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 10 tys. m³ w bazie paliw w Boronowie. PERN umożliwił także polskim rafineriom skuteczną dywersyfikację źródeł dostaw, bo w dwóch nadbałtyckich lokalizacjach spółki oddał do użytku aż 545 tys. m³ nowych pojemności.

Bałtyk staje się kluczowy dla polskiej energetyki. W przypadku PERN chodzi o dwa aspekty kluczowe dla Klientów, ale i dla bezpieczeństwa Polski. PERN kończy pracę przy budowie hubu surowcowego w Gdańsku, uruchamiając tylko w tym roku blisko 550 tys. m³ pojemności na ropę naftową. Kolejne 45 tys. m³ odda na potrzeby klientów w połowie 2021 roku. Do tego dochodzą prace związane ze wzmocnieniem roli bazy paliw w Dębogórzu i umożliwienie jej rozwoju poprzez większe otwarcie na morze. Ten rok pokazał, że PERN nawet w trudnych, pandemicznych warunkach nie zwalnia tempa i bez opóźnień realizuje swoje plany inwestycyjne.-Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
Spółka prowadzi jednocześnie złożony program modernizacyjny baz paliw, który umożliwi Klientom PERN realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 roku. Firma unowocześnia fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. PERN rozbudowuje także pojemności magazynowe na biokomponenty.

PERN poszerzył i certyfikował Zintegrowany System Zarządzania

Dużym osiągnięciem PERN było wdrożenie i certyfikowanie w Urzędzie Dozoru Technicznego aż pięciu obszarów, które funkcjonują w oparciu o międzynarodowe normy ISO. Obecnie na Zintegrowany System Zarządzania składają się: system zarządzania ciągłością działania, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Certyfikaty UDT – Cert są potwierdzeniem, że PERN – kluczowa spółka infrastruktury energetycznej państwa – wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO.

W ciągu ostatnich pięciu lat PERN w sposób istotny poprawił swoje możliwości operacyjne. Dziś jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom dodatkowe pojemności i rozwiązania, które usprawniają obsługę. Rok 2021 to także moment, w którym przedstawimy naszą nową strategię. Pokażemy w niej, w jaki sposób chcemy odpowiedzieć na wyzwania zmieniającego się otoczenia, choćby w sferze wykorzystania surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii-Igor Wasilewski, prezes PERN
PERN pomógł potrzebującym w czasie pandemii

PERN w czasie pandemii wdrożył szereg procedur sanitarnych, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i partnerów oraz wykonawców inwestycji w obiektach PERN.

Jako firma odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, Spółka jest skoncentrowana przede wszystkim na zapewnieniu płynnych dostaw surowca do rafinerii oraz paliw na stacje benzynowe. Jednak obok realizacji założeń strategicznych w trudnym otoczeniu wynikającym z pandemii, PERN niósł także pomoc finansową i materialną potrzebującym i poszkodowanym w wyniku zakażenia koronawirusem.

Fundacja Grupy PERN w pierwszych dniach epidemii przekazała polskiej służbie zdrowia ponad 1,2 mln złotych na zakup niezbędnego sprzętu. Spółka podarowała także pięć samochodów Wojskowemu Instytutowi Medycznemu.

Wykonawcy inwestycji PERN otrzymali z kolei możliwość skorzystania z pakietu antykryzysowego, który zawiera skrócenie terminów płatności faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, pomoc w płatnościach za dostarczane maszyny i urządzeń. W sumie z programu w różnym zakresie skorzystało 56 firm.